ØKOKRIM er spissorganet i politiet og påtalemyndigheten for bekjempelse av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Vi følger med på de mest omfattende, kompliserte og prinsipielle sakene på området.

Har du tips om alvorlige økonomiske lovbrudd eller miljølovbrudd ber vi om at du beskriver forholdet så nøyaktig som mulig. Det er flere faktorer som kan være med å avgjøre om et lovbrudd er alvorlig.

Er du i tvil om forholdet er straffbart eller alvorlig nok, send oss likevel tipset. Økokrim vil vurdere om materialet er noe vi går videre med.

Tips oss


Gjelder ditt tips følgende kriminalitetstyper, kan du benytte disse direktelenkene:

Fiskerikriminalitet

Korrupsjon

Innsidehandel