«Operation Cage» var basert på et tverretatlig samarbeid mellom ulike myndigheter, deriblant ansvarlige myndigheter for nasjonalt dyreliv, politi, tollvesenet og andre spesialiserte enheter.

I tillegg til dyr ble det beslaglagt fangstutstyr, våpen og ammunisjon på de mange aksjonene som var rettet mot flyplasser, havner, postkontorer, markeder, dyrebutikker og utstoppere i Sør- og Sentral-Amerika og Europa. Det ble også avdekket en rekke andre dyre- og plantearter og produkter i aksjonen. Dette inkluderte elfenben, skilpadder, fisk og andre levende arter der rehabilitering var mulig.

Aksjonen var et svar på den voksende illegale grenseoverskridende handelen med fugler og egg, og den økende graden av involvering fra organiserte kriminelle i smuglingen fra Latin-Amerika til Europa.

Aksjonen har i følge David Higgins, som er leder av INTREPOLs miljøprogram, igjen vist den globale skalaen av illegal handel med fugler og andre ville dyre- og plantearter. – Dette er ikke bare et tema som omhandler organisert kriminalitet, dette representerer også en biodiversitets risiko, sier Higgins. Higgings konkluderer med at aksjonen har gjort det mulig for ulike etater å samarbeide for å arrestere personer og avdekke deres nettverk, stoppe pengeflyten og bruke den innhentede etterretningsinformasjonen i den videre etterforskningen.