En noe større CITES-aksjon gikk av stabelen på nyåret i regi av 90 tollmyndigheter verden rundt. Om lag 10 000 tollansatte beslagla 4 630 dyr, skinn, tenner, ben osv. Nesehornhorn, kaviar, gauper, løveskinn, haifinner og mer var på vei til å bli fraktet over grenser uten CITES-dokumentasjon. 80 prosent av beslagene ble gjort på flyplasser.

Aksjonen er ikke omtalt på Tollvesenets nettsted (www.toll.no).