I Follo har to personer i 2012 og 2013 blitt ilagt forelegg på 4 000 og 10 000 kroner for ulovlig innførsel av «Jungle Cook» og klokkereim av alligatorskinn. Begge er oppført på CITES-listen. Formålet var privat bruk henholdsvis til binding av laksefluer og som eksklusiv del av klokke. De utfordringer og problemstillinger slik innførsel av kjøpesterke nordmenn på tur i utlandet medfører.