Bilen hadde et kjøleanlegg som ble drevet med et kuldemiddel som inneholdt det ozonreduserende stoffet FKCW. Slik eksport er forbudt i følge produktkontrolloven og den tilhørende produktforskriften. Forelegget er vedtatt.