Kadmium og kadmiumforbindelser er både akutt og kronisk giftige for mennesker og dyr. Når kadmium først er tatt opp i kroppen, tar det svært lang tid før kroppen skiller det ut. Små mengder kan skade leveren, lungene, nyrene og skjelettet, og kan i enkelte tilfeller være kreftfremkallende. I tillegg kan Kadmium også skade evnen til å få barn og føre til skader på fosteret. Stoffet har vært benyttet som fargepigment i plast og maling og til å stabilisere plast. Det brukes i ulike metall-legeringer, blant annet i loddemetall, og kan tilsettes i små mengder for å øke den mekaniske styrken på andre metaller. Kadmium kan også brukes som rustbeskyttende belegg.