Ansatte i almenningen unnlot å kontrollere i kartverk og reguleringsplan før de igangsatte avvirkning av skog. Skogs­entreprenørens arbeid medførte totalskade på merket kullgrop og skade på merket jernvinne, samt kulturminnenes sikringsone. Forelegget er vedtatt.