Vannscooter tillatt langt fra land

Forskrift av 21. juni 2013 om bruk av vannscootere og lignende

Forbudet mot vannscootere ble opphevet med virkning fra 1. juli 2013. Det er nå tillatt å kjøre vannscooter 400 meter fra land i sjø og 500 meter fra land i ferskvann. Grensen gjelder også ut fra holmer og skjær større enn 200 m2.

Etter forskriftens § 5 åpnes det for helt nødvendig transportkjøring gjennom forbudssonene på strenge vilkår.

I verneområder er det særlig strengt.

Det er laget et veiledende kart på Miljødirektoratets nettsider.

Overtredelse straffes med bøter etter småbåtloven § 40a.