unesco_fokus.jpg

Av: Miljøkrimredaksjonen, ØKOKRIM

Denne databasen er et omfattende dataverktøy i kampen mot ulovlig handel med kulturminner og er åpen for alle på: unesco.org/culture/natlaws

Databasen har oversikt over de ulike landenes lover og bestemmelser som er relevante i arbeidet med kulturminnesaker. For Norges del kan det, på grunn av forskriften som gjør det ulovlig å innføre kulturminner som er ulovlig utført fra et annet land, være avgjørende å finne ut hva lovstatusen er i opprinnelseslandet.

UNESCO håper også at databasen skal gjøre det vanskeligere for en som kjøper kulturminner å hevde at han eller hun handlet i god tro og var ukjent med den lokale lovgivningen. Databasen omfatter nå 2000 lover fra over 170 land på 42 forskjellige språk.