sjoefugl_fokus.jpg

Kilde: Miljødirektoratet, foto: Shutterstock

I perioden fra 15. april til 15. juni er det forbudt å ferdes på land, og i en sone på sjøen utenfor, i de fleste verneområder langs kysten. På grunn av mange meldinger om brudd på disse bestemmelsene varsler Statens naturoppsyn(SNO) intensivert kontrollvirksomhet.

I denne perioden er sjøfuglene ekstra sårbare, og brudd på ferdselsbestemmelsene kan få store negative følger.

Bestandene av sjøfugl langs norskekysten har gått ned over tid. De viktigste årsakene er press på arealer, forstyrrelser og manglende tilgang på mat.

Det har vært en utbredt holdning at det er greit å gå i land i et verneområde med ferdselsforbud hvis man ikke ser fugler. Da er det viktig å huske at sjøfugler flytter på seg fra år til år.

Selv om det ikke er hekking i et område det ene året, kan det være hekkende fugl der i det neste. Verneområdet kan også være en viktig rasteplass for fugl som ikke ligger på reir, for eksempel ungfugler eller maker.