www.okokrim.no

VimpelCom-saken

Som kjent pågår det etterforsking i flere land i dette sakskomplekset. VimpelCom etterforskes både i Nederland og i USA. ØKOKRIM har bistått myndighetene i Nederland og Sveits med å innhente informasjon fra Telenor ASA, samt bistått med avhør i Norge.Av hensyn til de pågående etterforskingene, vil ØKOKRIM på dette stadiet ikke kommentere saken ytterligere.
Publisert