Elefant

Tekst: kommunikasjonsrådgiver Henrik Pryser Libell, WWF  //  Foto: WWF (bildet over er tatt av Martin Harvey/WWF-Canon, på de andre bildene står krediteringen i bildeteksten)

Gode resultater og nyheter har strømmet inn etter at WWF startet en global kampanje mot krypskyting og ulovlig handel med truede dyrearter i 2012.

I mange land er skogvoktingen styrket, straffene hevet og forbrukernes holdninger endret. FN har endelig anerkjent at problemet har blitt så stort at det utgjør en sikkerhetstrussel, også fordi handelen brukes til å finansiere organisert kriminalitet og terrorvirksomhet.

Samtidig er omfanget av trusselen større enn noensinne. Blant annet er elefanten nå utrydningstruet for første gang siden tidlig på 1900-tallet.

Fremskritt

Kampen mot ulovlig handel med villdyr de siste to årene har gitt resultater. Februar brakte nye lyspunkter. Da underskrev 46 nasjoner, hvorav mange fra Afrika, en avtale om å forplikte seg til å bekjempe ulovlig handel med truede dyrearter. Prins Charles og statsminister David Cameron samlet partene i London, og alle landene lovet å ta «besluttsom og rask affære».

Samtidig, i Kina, skrev flere av Kinas rikeste under på et opprop og løfte om at de aldri mer vil kjøpe, eie eller gi bort elfenben. Oppropet er skrevet under blant annet av Alibaba-gruppens gründer – Jack Ma – og lederen av Kinas største internettportal – Liu Chuanzhi. Slike signaler fra Kinas rikeste er viktige fordi en økende velstand i Asia, spesielt i Kina, Vietnam og Thailand, er blant grunnene til at handelen med elfenben, neshorn og andre truede dyr har tatt seg så voldsomt opp de siste årene. Og holdninger spiller en rolle. En lignende holdningskampanje mot haifinner har tidligere halvert etterspørselen av disse i Kina.

Mer verdt enn kokain

Neshorn og elefant er blant dyrene i faresonen. Markedsprisen på ulovlig omsatte horn fra neshorn er i det siste drevet opp til over 60 000 dollar per kilo, melder avisen The Guardian. Det er mer enn prisen på både gull og kokain. Og det lokker krypskyttere. I Sør-Afrika ble det for sju år siden bare felt tretten neshorn. Fem år etter ble det felt tusen.

På samme måte fører prisen på elfenben til at elefantbestandene i Afrika blir presset. Fra 2002 til 2011 mistet fem land i Afrika mer enn 65 prosent av sin elefantbestand. I dag er det bare 400 000 til 500 000 elefanter igjen i hele verden, og i 2012 alene ble 30 000 elefanter drept på grunn av sine majestetiske og kostbare tenner. Jakten risikerer å ende med utryddelse, slik det nesten skjedde på 1900-tallet.

Dette er nok en av grunnene til at WWF-Norge har hatt så stor suksess med å rekruttere «elefantfaddere», «neshornfaddere» og «tigerfaddere» de siste årene. Selv om jakt på elefanter og salg av elfenben har vært forbudt av FN siden 1989, foregår det likevel. WWF er blant aktørene som har ledet kampen for å stanse ulovlighetene.

Russland har allerede svart på utviklingen ved å heve straffene for faunakriminalitet. USA øremerket i 2013 60 millioner kroner til tiltak mot ulovlig handel med utrydningstruede dyr, og nedsatte en ekspertgruppe til å følge opp kampen.

– Krypskyting og ulovlig handel truer Afrikas ville dyr, sa Barack Obama under en reise i Afrika. USA er et av de store markedene for ulovlig handel med dyr.

Organisert kriminalitet og sikkerhetstrussel

Verdens elfenbenindustri anslås til en verdi på ti milliarder dollar i året. Elfenben er dermed verdens femte største ulovlige handelsvare. Samtidig anslås det at ulovlig handel med truede dyr til sammen gir en svart omsetning på vel 19 milliarder dollar hvert år og utgjør verdens femte største form for organisert kriminalitet etter handel med piratkopier, narkotika, våpen og mennesker.

Det er imidlertid ikke tette skott mellom de forskjellige formene for organisert kriminalitet. Handelen med dyr bidrar til våpensmugling og hvitvasking av penger.

Krypskyting er altså ikke bare en trussel mot dyrene. I 2012 ble situasjonen for truede dyrearter for første gang tatt opp i FNs generalforsamling. Ulovlig handel ble da sammenliknet med andre trusler mot rettsstatene, som korrupsjon og narkotika. Også «det asiatiske EU», APEC, har forpliktet seg til å bekjempe handelen med truede dyrearter.

– Det er spesielt gledelig fordi tre av medlemslandene utgjør hovedmarkeder for produkter laget av truede dyrearter: Thailand, Vietnam og Kina, sier WWF-Norges generalsekretær Nina Jensen.

– Handelen er ikke bare en trussel mot dyrene, men også mot fred, sikkerhet og god samfunnsutvikling, fremhever hun.

– At verden forstår at dette handler om mer enn «bare» naturvern, er en av de største seirene for WWFs internasjonale kampanje mot ulovlig dyrehandel, sier WWFs Wendy Elliott, nestleder for «Stopp handelen som dreper»-kampanjen.

Det afrikanske kontinentet er hardest rammet. Ulovlig jakt og innhøsting fra naturen truer så vel det biologiske mangfoldet som fred og sikkerhet. Både ulovlig jakt og smugling slår beina under økonomisk, sosial og politisk utvikling. Det fører til spredning av organisert kriminalitet og korrupsjon. Samtidig holder det liv i regionale konflikter, væpnede opprør og terroristnettverk. Internasjonale kriminelle nettverk stikker av med profitten.

At vilthandelen også knyttes til terroristgrupperinger, er nå anerkjent av FN, G8, USAs president og en rekke regjeringer både i Afrika og Asia.

Skogvokter

Elfenben i brann

I land der krypskytingen foregår, støtter WWF tiltak som øker skogvokteres og andre lovhåndheveres mulighet til å beskytte dyr og nasjonalparker mot den ulovlige jakten. Dette bildet er tatt av en skogvokter i Garamba nasjonalpark (DR Kongo). Han bærer på beslaglagte elfenben. Foto: naturepl.com/Bruce Davidson/WWF-Canon

Flere land har destruert elfenben bare det siste året. Her går Gabons lager av konfiskert elfenben opp i flammer. Slike aksjoner sender et kraftig signal om at kampen mot ulovlig handel med truede dyr tas på alvor. Foto: WWF-Canon/James Morgan.

Spesialsoldater

Wendy Elliott trekker frem landet Kamerun som et eksempel på positive holdningsendringer. I februar 2012 kom en gruppe krypskyttere over grensen fra Tsjad og massakrerte mer enn 300 elefanter i Bouba N'Djida nasjonalpark.

– Regjeringen gjorde ikke noe. Men da det tikket inn rapporter i november 2013 om at samme gruppering var på vei fra Sudan, ble det satt inn elitestyrker bestående av 600 spesialsoldater som sikret grensen. Her har det skjedd en enorm holdningsendring etter at vi startet kampanjen, sier Elliott.

Han fant det også ekstra gledelig at Thailands statsminister lovet et totalforbud mot handel med elfenben i landet.

– Den viktige beslutningen ble fattet etter at WWF organiserte en verdensomfattende underskriftskampanje for å øve press på myndighetene der, sier Elliott. Thailand er et av de nye store markedene for elfenben, sammen med Vietnam.

Miljøkrim har tidligere omtalt et rykte som verserte i Vietnam om at en syk, høytstående vietnamesisk myndighetsperson var blitt kurert ved hjelp av horn fra neshorn. Det er trolig ikke hold i ryktet, med det ga likevel et kraftig hopp i etterspørselen av slike horn i Vietnam. Dette førte til en rekordstor økning i ulovlig felling av neshorn i Sør-Afrika og smugling av horn fra hele verden, også til EU.

Knusing av elfenben

Tre stormakter har på kort tid destruert alt konfiskert elfenben. Dette ble gjort for å vise alvor, men også for å hindre salg av nye elfenben som antikke.

I november 2013 knuste USA seks tonn elfenben i en nasjonalpark i Denver. I år har Frankrike og Kina knust henholdsvis tre og seks tonn elfenben. Frankrike destruerte elfenbenet foran Eiffeltårnet, midt i Paris. Slike «ivory crushes» skal vise at kampen mot den ulovlige handelen tas alvorlig.

– Vi må alle trappe opp innsatsen og samarbeidet før vi mister elefanten som art for alltid, sa den amerikanske statssekretæren Judy Garber i forbindelse med aksjonen i Denver.

Handelen med truede arter reguleres i CITES-konvensjonen, Convention on International Trade in Endangered Species of Flora and Fauna, som 175 land er tilsluttet. I Norge følges CITES opp mot norske forskrifter. CITES-konvensjonen inneholder ikke noe absolutt lovforbud mot handel med CITES-arter, men regulerer handelen slik at det kreves ulike former for tillatelse fra myndighetene.

Væpnede skogvoktere

WWF-Norge og WWF internasjonalt jobber mot den ulovlige handelen på flere nivåer, både i de landene der jakten foregår og i de landene der produktene kjøpes. I land der krypskytingen foregår, støtter organisasjonen tiltak som øker skogvokteres og andre lovhåndheveres mulighet til å beskytte dyr og nasjonalparker mot den ulovlige jakten.

– Det er nesten krigslignende tilstander både i områdene hvor dyrene lever og langs smuglerrutene, fordi de kriminelle grupperingene er tungt bevæpnet og svært voldelige. Dermed må de som skal bekjempe krypskytingen, også bevæpne seg, sier Nina Jensen i WWF-Norge. Samtidig må det skje lov- og holdningsendringer i landene der kjøperne befinner seg.

Amerikanske WWF har blant annet krevd at den amerikanske Kongressen innfører et totalforbud mot elfenbenssalg, også ved handel i USA, der lovverket er mangelfullt. Dette gjelder bl.a. antikt elfenben, fordi man kan omgå CITES-forbudet ved å kamuflere nytt elfenben i smykker og utskjæringer. På denne måten ser elfenbenet ut til å være laget før forbudet fra 1989.

Holdningsendring

Som et tredje ledd i kampen mot ulovlig handel med truede dyrearter jobbes det med å endre holdningene til folk flest. En studie fra Vietnam viser at de aller fleste som kjøper produkter av neshorn i Vietnam, vet at de stammer fra ulovlig virksomhet. De forbinder imidlertid produktene med velstand og makt. Nasjonale opplysningskampanjer med mål om å endre folks atferd er derfor nødvendig for å begrense handelen. I alle land må man også sørge for tilstrekkelige straffer for slike lovbrudd og for at regelverket som skal beskytte dyrene, i tilstrekkelig grad blir håndhevet. Gjennom økt innsats på alle disse frontene vil vi forhåpentligvis motta gode nyheter i kampen mot ulovlig jakt og handel på utrydningstruede dyr også i fremtiden.

Eller, som prins William sa i en videooverført tale i forbindelse med konferansen i London i februar: – Vi må bli generasjonen som stanset ulovlig handel med truede dyr, og sikre disse fantastiske dyrene for ettertiden, og deres habitater, for hvis vi feiler, vil det være for sent.

WWFwww.wwf.no
WWF-logo
  • Omfattende ødeleggelser av Afrikas natur inspirerte den engelske biologen Sir Julian Huxley til å stifte WWF i september 1961. I dag er WWF, World Wide Fund for Nature, en av verdens største og mest respekterte uavhengige miljøvernorganisasjoner.
  • Med 5 millioner støttespillere, aktiviteter i mer enn 100 land i alle verdensdelene, nesten 5000 ansatte og mer enn 1000 aktive naturvernprosjekter, spiller WWF en viktig rolle for verdens miljø.
  • WWF driver et svært aktivt naturvernarbeid i felt, men også bak skrivebord, i laboratorier, i maktens korridorer og ved internasjonale forhandlingsbord.