Postadresse:

ØKOKRIM
Postboks 8193 Dep.
0034 Oslo

Besøksadresse:

C.J. Hambros plass 2 C
Inngang fra atriet
0164 Oslo

E-post:

post.okokrim@politiet.no

Telefon: 23 29 10 00

Telefaks: 23 29 10 01


Her finner du oss
Økokrim bygget


Jubileumslogo, Økokrim 25 år

Nyheter

Bot til kommune for å ha skadd kulturminne

ØKOKRIM har gitt Tønsberg kommune ei bot på to millionar kroner for å ha skadd freda kulturminne. (25.11.2014)

Tiltalt for ulovlig jakt mot vilt

ØKOKRIM har tiltalt en Trysilmann for grove brudd på naturmangfoldloven, viltloven, dyrevelferdsloven og hundeloven. Mannen skal ha jaktet på vilt, særlig rødrev, ved bruk av hund, der hundene med hensikt skal ha blitt sluppet løs for å hetse og angripe viltet. (10.11.2014)

Opphever dommer i Finance Credit-saken

Høyesterett har opphevet domfellelser mot en av de to hovedmennene i Finance Credit-saken, avdøde Trond Kristoffersen, for deler av tiltalen. (10.11.2014)

Fire personer tiltalt for konkurskriminalitet

ØKOKRIM har tiltalt fire personer i et sakskompleks hvor flere selskaper har gått konkurs. Tiltalen gjelder grov uordentlig forretningsførsel, skatte- og merverdiavgiftsunndragelser, samt brudd på regnskapslovgivningen. En person er også tiltalt for trygdebedrageri. (06.11.2014)

Tre års fengsel for arbeidsmarkedskriminalitet

I en ØKOKRIM-sak har Oslo tingrett dømt en mann til tre års fengsel samt tap for alltid av retten til å drive næringsvirksomhet. Han må også tåle inndragning på 3,5 millioner kroner. Saken gjelder grov hvitvasking i bygg- og anleggsbransjen på cirka 58 millioner kroner. Mannen er videre domfelt for merverdiavgiftsbedrageri på cirka 6,5 millioner kroner, bokføringsovertredelser og dokumentfalsk. Mannen tilsto forholdene og fikk derfor en betydelig redusert straff. (01.11.2014)

Opprettheld straff på eitt års fengsel for korrupsjon

I ei ØKOKRIM-sak har Agder lagmannsrett oppretthalde tingrettsdommen på eitt års fengsel for korrupsjon. Domfelte har tilstått forholda. (28.10.2014)