• Den sentrale enhet for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet
RSS  |  
English  |  
Kontrast  |  
A+

Postadresse:

ØKOKRIM
Postboks 8193 Dep.
0034 Oslo

Besøksadresse:

C.J. Hambros plass 2 C
Inngang fra atriet
0164 Oslo

E-post:

post.okokrim@politiet.no

Telefon: 23 29 10 00

Telefaks: 23 29 10 01


Her finner du oss
Økokrim bygget


Jubileumslogo, Økokrim 25 år

Nyheter

Tiltalt for grov økonomisk utroskap og hvitvasking

ØKOKRIM har tatt ut tiltale mot en person for grov økonomisk utroskap og selvvask (hvitvasking av utbytte fra egne straffbare handlinger). Utroskapsforholdet omfatter uberettigede overføringer av til sammen cirka 36 millioner kroner fra ett riggselskap der tiltalte var styreleder. (10.04.2014)

Ulovlig ulvejakt i Hedmark

ØKOKRIM og Hedmark politidistrikt har i dag, tirsdag 8. april, aksjonert mot til sammen tolv personer som knyttes til antatt ulovlig ulvejakt. Pågripelsene har skjedd i Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal og Elverum. (08.04.2014)

Førelegg for brot på teie- og listeføringsplikta

ØKOKRIM har gjeve eit førelegg på 1 million kroner til eit børsnotert selskap for brot på teieplikta og listeføringsplikta i 2012. Teieplikta vart broten ved at innsideinformasjon vart gjeven til ein storaksjonær som også stod oppførd som primærinnsidar i selskapet. Selskapet har vedteke førelegget. (08.04.2014)

Forelegg til Aker ASA på 51 millioner kroner for innsidehandel

ØKOKRIM har gitt Aker ASA (Aker) et forelegg på 34 millioner kroner for ett tilfelle av innsidehandel og ett tilfelle av brudd på taushetsplikten. I tillegg er 17 millioner kroner inndratt. Forelegget er vedtatt. (04.04.2014)

Produksjonssjef dømt til fengsel og bot for blant annet falsk forklaring

I en dom av 28. mars i tilståelsessak ved Alta tingrett er produksjonssjefen i et fiskeoppdrettselskap dømt til 75 dagers fengsel og 20 000 kroner i bot. Dette blant annet for falsk forklaring til Mattilsynet i forbindelse med innsending av selskapets rapportering om telling og registrering av lakselus. (04.04.2014)

ØKOKRIM henlegger sak mot Troms Kraft AS

ØKOKRIM åpnet høsten 2013 sak mot Troms Kraft AS for å få avkreftet eller bekreftet en mistanke om korrupsjon fremkommet i forbindelse med en granskingsrapport. ØKOKRIM har ikke funnet tilstrekkelige holdepunkter for at et bidrag fra Troms Kraft AS til Senterpartiet representerer en ”utilbørlig fordel" "i anledning noens stilling” slik straffeloven krever. På denne bakgrunn er saken henlagt. (25.03.2014)