Postadresse:

ØKOKRIM
Postboks 8193 Dep.
0034 Oslo

Besøksadresse:

C.J. Hambros plass 2 C
Inngang fra atriet
0164 Oslo

E-post:

post.okokrim@politiet.no

Telefon: 23 29 10 00

Telefaks: 23 29 10 01


Her finner du oss
Økokrim bygget

Nyheter

Høyesterett: Fengsel for feilrapportering om lakselus

Høyesterett har dømt produksjonssjefen i et fiskeoppdrettsselskap til 60 dagers fengsel for falsk forklaring til Mattilsynet om tellinger av lakselus og om fisketettheten. (23.01.2015)

Fengsel for grov økonomisk utruskap og kvitvasking

I ei ØKOKRIM-sak har Oslo tingrett dømt ein mann til fengsel i fire år for grov økonomisk utruskap og sjølvvask (kvitvasking av utbytte fra eigne straffbare handlingar). Utruskapen omfattar uberettigede overføringer av til saman cirka 6 millionar USD frå eitt riggselskap der tiltalte var styreleiar. (13.01.2015)

Fjernet ulv, mistet jaktrett

En mann som 14. mars i fjor var med å fjerne en skutt ulv fra åstedet, er i Eidsivating lagmannsrett dømt til 16 dagers fengsel og ett års tap av jakt- og fangstrett. (13.01.2015)

Frifunnet for forsøk på bevisforspillelse

En mann fra Hedmark er i Sør-Østerdal tingrett frifunnet for forsøk på overtredelse av straffeloven § 132 om motarbeiding av etterforsking. (19.12.2014)

Fire personar dømt til fengsel for meirverdiavgiftskriminalitet

I ei ØKOKRIM-sak har Borgarting lagmannsrett dømt fire personar til fengselsstraffer frå ni månader og opp til to år for meirverdiavgiftsbedrageri. I tillegg må tre av dei domfelte betale erstatning til staten på nær fire millionar kroner. (19.12.2014)

Dømt for økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet

En mann fra Vestfold er i en ØKOKRIM-sak dømt til 90 dagers fengsel for blant annet trygdebedrageri, skatte- og avgiftsunndragelse, ulovlig innførsel av papegøyer og unnlatt registering i Miljødirektoratets Fallviltbase av vilt han skulle stoppe ut (preparere). (12.12.2014)