Postadresse:

ØKOKRIM
Postboks 8193 Dep.
0034 Oslo

Besøksadresse:

C.J. Hambros plass 2 C
Inngang fra atriet
0164 Oslo

E-post:

post.okokrim@politiet.no

Telefon: 23 29 10 00

Telefaks: 23 29 10 01


Her finner du oss
Økokrim bygget


Jubileumslogo, Økokrim 25 år

Hvitvaskingskoneransen

Nyheter

Opprettheld straff på eitt års fengsel for korrupsjon

I ei ØKOKRIM-sak har Agder lagmannsrett oppretthalde tingrettsdommen på eitt års fengsel for korrupsjon. Domfelte har tilstått forholda. (28.10.2014)

Fire personer dømt for hvitvasking

I en ØKOKRIM-sak har Drammen tingrett dømt fire personer for hvitvasking av utbytte fra kriminelle handlinger. (24.10.2014)

To personer dømt for grovt økonomisk underslag

I en ØKOKRIM-sak har lagmannsretten dømt en tidligere styreleder og en tidligere regnskapsansvarlig til henholdsvis to år og et halvt års fengsel for grov økonomisk underslag. (21.10.2014)

Advokat frifunne for heleri

I ei ØKOKRIM-sak har Oslo tingrett frifunne ein advokat for heleri. Advokaten tok imot pengar til sin konto frå ein eigedomskonsulent i samband med eit hotellsal og overførde pengane i to rundar, men tingretten meiner han ikkje handla med forsett. (21.10.2014)

Seks personer tiltalt for ulovlig ulvejakt

ØKOKRIM har tiltalt seks personer fra Hedmark for forsøk på å felle ulv i Elverum kommune 15. februar i år. ØKOKRIM mener jakten var ledd i organisert kriminalitet. Ulven er fredet og truet av utryddelse. (09.10.2014)

Rettskraftig dom for ødeleggelse av kongeørnreir

I en ØKOKRIM-sak har Høyesterett avvist anken fra en gårdbruker som felte et tre med et kongeørnreir. Dermed er lagmannsrettens dom på betinget fengsel i 21 dager og bot på 18 000 kroner for overtredelse av naturmangfoldloven rettskraftig. (01.10.2014)