Postadresse:

ØKOKRIM
Postboks 8193 Dep.
0034 Oslo

Besøksadresse:

C.J. Hambros plass 2 C
Inngang fra atriet
0164 Oslo

E-post:

post.okokrim@politiet.no

Telefon: 23 29 10 00

Telefaks: 23 29 10 01


Her finner du oss
Økokrim bygget

Nyheter

Advokat dømt til fengsel for grovt heleri

I ei ØKOKRIM-sak har lagmannsretten dømt ein advokat til fengsel på vilkår i fire månader for grovt heleri. Advokaten stilte sin konto til disiposisjon for 1,4 millionar kroner som kom frå ein eigedomskonsulent i samband med salet av eit hotell. (10.07.2015)

Fire personar dømt for konkurskriminalitet

I ei ØKOKRIM-sak har tingretten dømt fire personar til fengsel i frå to år til fem månader for konkurskriminalitet. Dommen gjeld grov uordentleg forretningsføring, skatte- og merverdiavgiftsunndraging og brot på rekneskapslova. (10.07.2015)

Millionbot for grov avgiftsunndragelse

ØKOKRIM har gitt EWOS AS en bot på nær 10 millioner kroner for avgiftsunndragelse. Selskapet har vedtatt forelegget. (09.07.2015)

Tiltalt for ulovlig innsidehandel

ØKOKRIM har tiltalt tre menn i forbindelse med ulovlig innsidekjøp av aksjer i et norsk, børsnotert oljeselskap. To av de tiltalte var ansatt i et oljeserviceselskap. (09.07.2015)

Fire tidligere toppledere dømt i Yara-saken

I ØKOKRIMs såkalte "Yara-sak" har tingretten dømt fire personer i Yara International ASAs tidligere toppledelse for grov korrupsjon. Straffene lyder på henholdsvis tre, to og to og et halvt års fengsel. (07.07.2015)

ØKOKRIMs trusselvurdering

Profesjonelle rådgivere bidrar i stadig større grad til økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. På tross av høyt fokus på å bekjempe disse kriminalitetsformene forventer ØKOKRIM at trusselen generelt vil øke. Det viser ØKOKRIMs nye trusselvurdering. (06.07.2015)