Postadresse:

ØKOKRIM
Postboks 8193 Dep.
0034 Oslo

Besøksadresse:

C.J. Hambros plass 2 C
Inngang fra atriet
0164 Oslo

E-post:

post.okokrim@politiet.no

Telefon: 23 29 10 00

Telefaks: 23 29 10 01


Her finner du oss
Økokrim bygget


Jubileumslogo, Økokrim 25 år

Hvitvaskingskoneransen

Nyheter

Seks personer tiltalt for ulovlig ulvejakt

ØKOKRIM har tiltalt seks personer fra Hedmark for forsøk på å felle ulv i Elverum kommune 15. februar i år. ØKOKRIM mener jakten var ledd i organisert kriminalitet. Ulven er fredet og truet av utryddelse. (09.10.2014)

Rettskraftig dom for ødeleggelse av kongeørnreir

I en ØKOKRIM-sak har Høyesterett avvist anken fra en gårdbruker som felte et tre med et kongeørnreir. Dermed er lagmannsrettens dom på betinget fengsel i 21 dager og bot på 18 000 kroner for overtredelse av naturmangfoldloven rettskraftig. (01.10.2014)

Dømt til fengsel etter å ha kjørt vekk skutt ulv

En pensjonert politimann fra Elverum er i en ØKOKRIM-sak dømt til 16 dagers ubetinget fengsel etter at han hjalp en annen med å kjøre vekk en ulv sistnevnte hadde skutt på reveåte 14. mars i år. (23.09.2014)

Dømt for brot på listeføringsplikta

I ei ØKOKRIM-sak har Oslo tingrett dømt det børsnoterte selskapet INTEX Resources ASA til å betale 400 000 kroner for brot på listeføringsplikta. Selskapet var i desember 2011–januar 2012 i forhandlingar om å inngå ein intensjonsavtale (MOU) med eit kinesisk selskap. (21.08.2014)

ØKOKRIM anker i Transocean-saken

ØKOKRIM har besluttet å anke Oslo tingretts avgjørelse av 2. juli 2014 til Borgarting lagmannsrett når det gjelder utbytte-forholdet, Polar Pioneer-forholdet og regnskapsforholdet for de tiltalte Einar Brask, Klaus Klausen, Transocean Inc og Transocean Deepwater Drilling Company (TODDI). (16.07.2014)

Skjerpet straff mot produksjonssjef i et fiskeoppdrettsselskap

Etter anke fra ØKOKRIM over straffeutmålingen i en tilståelsessak fra Alta tingrett har lagmannsretten dømt produksjonssjefen i et fiskeoppdrettsselskap til 90 dagers fengsel – hvorav 60 dager er gjort betinget. Dette er en skjerping av tingrettens dom på 75 dagers betinget fengsel. (15.07.2014)