Nyheter

Skjerper straffen mot Nord Senja Laks AS

I en ØKOKRIM-ankesak har Høyesterett skjerpet bøtestraffen mot Nord Senja Laks AS etter falsk rapportering, unnlatt rapportering og unnlatelse av å iverksette tiltak mot lakselus i selskapets fiskeoppdrettsanlegg. (09.12.2016)

Juryens kjennelse i «Yara-saken»

Fire tidligere ledere i selskapet Yara International ASA sto tiltalt for grov korrupsjon. Juryen i Borgarting lagmannsrett har i dag funnet én av de tidligere lederne skyldig i grov korrupsjon. De øvrige tre er frifunnet. (02.12.2016)

Bot for giftig leketøy

ØKOKRIM har ilagt Norli Libris AS en bot på 400.000 kroner for å ha importert og omsatt leketøy som inneholdt ulovlig høye konsentrasjoner av det giftige ftalatet DEHP. Selskapet har vedtatt boten. (21.11.2016)

EMD støtter Høyesterett

Høyesterett fastslo enstemmig i 2010 at to personer som var ilagt 30 prosent tilleggsskatt også kunne dømmes for grovt skattesvik i en ØKOKRIM-sak. Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg har i dag opprettholdt resultatet. (15.11.2016)

Dømt for grovt skattesvik på 12 millioner

I en ØKOKRIM-sak har Borgarting lagmannsrett dømt en mann i 50-årene til fengselsstraff for å ha unndratt 12 millioner kroner i skatt. Mannen er dømt til fengsel i tre år, hvorav seks måneder er gjort betinget. (07.11.2016)

Siktet for ulovlig innsidehandel

ØKOKRIM kan bekrefte at Ola Rollén er siktet for ulovlig innsidehandel i et norsk selskap. (31.10.2016)