Nyheter

ØKOKRIM bekrefter henvendelse

ØKOKRIM kan bekrefte at vi har mottatt en henvendelse fra TINE. (17.02.2017)

Fleire melder om mistenkelege transaksjonar

ØKOKRIM har som oppgåve å ta imot og behandle rapportar om mistenkelege transaksjonar frå ulike rapporteringspliktige. I 2016 auka talet på rapportar om mistenkelege transaksjonar frå 4714 til 8774. (14.02.2017)

Tre menn tiltalt for grovt kreditorsvik

Tre styreledere er i en ØKOKRIM-sak tiltalt for grovt kreditorsvik eller medvirkning til grovt kreditorsvik. (13.02.2017)

Statistikk

2016 ble et travelt år innen etterforskning av saker og i retten. ØKOKRIM får flere rettsanmodninger fra utlandet, antall bistandssaker øker. Saksbehandlingstiden er lav med et snitt på 313 dager, og oppklaringsprosenten er høy. Domfellelses-prosenten gikk ned, men i snitt de siste fem årene domfelles de tiltalte i ØKOKRIM-saker på over åtte av ti tiltaleposter. (10.02.2017)

Tilsto ulovlig innsidehandel – frontrunning

I en ØKOKRIM-sak har Oslo tingrett dømt en mann til fengsel i 60 dager, hvorav 30 dager er gjort ubetinget, etter ulovlig innsidehandel. (07.02.2017)

Høgsterett forkasta anken

Høgsterett har forkasta anken i ei ØKOKRIM-sak der Oslo tingrett dømde ein mann til fengsel i fire år for grov økonomisk utruskap og sjølvvask (kvitvasking av utbytte fra eigne straffbare handlingar). (31.01.2017)