Postadresse:

ØKOKRIM
Postboks 8193 Dep.
0034 Oslo

Besøksadresse:

C.J. Hambros plass 2 C
Inngang fra atriet
0164 Oslo

E-post:

post.okokrim@politiet.no

Telefon: 23 29 10 00

Telefaks: 23 29 10 01


Her finner du oss
Økokrim bygget

antikorrkonf_teaser_2016.jpg

Nyheter

Tiltale mot tidligere banksjef

ØKOKRIM har tatt ut tiltale mot en tidligere banksjef, fordi han i strid med bankens interesse innvilget lån, garantier og kassakreditter på ca. 22 millioner kroner til låntakere som ikke var kredittverdige. (20.04.2016)

Panama-dokumentene

ØKOKRIM følger med på utviklingen av saken. Det er pr. i dag ikke igangsatt etterforskning fordi det ikke foreligger opplysninger om at det har skjedd noe straffbart. Vi har opprettet kontakt med Skattedirektoratet og har en tett dialog med direktoratet om saken. (06.04.2016)

Dømt til fengsel for ulovlig ulvejakt

I en ØKOKRIM-sak har Eidsivating lagmannsrett dømt fire personer fra Hedmark for forsøk på å felle ulv i Elverum kommune i februar 2014. (06.04.2016)

Tiltaler for grovt utroskap, bedrageri og hvitvasking

ØKOKRIM har tatt ut tiltale mot en mann for grovt utroskap ved å tappe et selskap for rundt fem millioner kroner i perioden 2012 – 2014 ved hjelp av uriktige fakturaer. Tiltalen gjelder også merverdiavgiftsbedrageri på rundt 700 000 kroner, og grovt bedrageri ved at han skal ha forledet ansatte i NAV til å utbetale ham rundt 800 000 kroner for mye i sykepenger. (05.04.2016)

Endelig dom i FAST-saken

Høyesterett har forkastet ØKOKRIMs anke om inndragning i FAST-saken. Lagmannsrettens dom på to års fengsel (hvorav ett år betinget) er endelig. (18.03.2016)

Beslag i domenet popcorn-time.no

ØKOKRIM har i dag tatt beslag i domenet popcorn-time.no. ØKOKRIM mistenker at domenet benyttes til straffbar medvirkning til brudd på åndsverkloven § 2, som gir rettighetshaver enerett til å råde over åndsverk. (08.03.2016)