Postadresse:

ØKOKRIM
Postboks 8193 Dep.
0034 Oslo

Besøksadresse:

C.J. Hambros plass 2 C
Inngang fra atriet
0164 Oslo

E-post:

post.okokrim@politiet.no

Telefon: 23 29 10 00

Telefaks: 23 29 10 01


Her finner du oss
Økokrim bygget

antikorrkonf_teaser_2015.jpg

Nyheter

Fem personer dømt til fengsel for ulovlig ulvejakt

I en ØKOKRIM-sak har Sør-Østerdal tingrett dømt fem personer fra Hedmark for forsøk på å felle ulv i Elverum kommune i februar i fjor. En av de tiltalte ble frifunnet. (21.04.2015)

Kommune vedtok bot for kulturminnekriminalitet

Tønsberg kommune har vedtatt en bot på 1,5 millioner kroner for å ha skadet et fredet kulturminne. (08.04.2015)

Bot til departement for aktlaus handsaming av innsideinformasjon

ØKOKRIM har gitt Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet ei bot på 1,4 millionar kroner for brot på verdipapirhandellova. Bota er vedteke. (27.03.2015)

Fengsel for lånebedragerier

I en ØKOKRIM-sak har Oslo tingrett dømt en mann til fengsel i to år og åtte måneder for lånebedragerier på 36 millioner kroner. Mannen må også tåle inndragning av 2,4 millioner kroner. (26.03.2015)

Tiltalt for grov tollunndragelse

ØKOKRIM har tiltalt en mann fra Østfold for å ha unndratt over 33 millioner kroner i toll til EU ved at han har utstedt uriktige tolldokumenter som ble benyttet ved eksport av biodiesel fra Norge til land i EU. Dette har vært en etterforsking der ØKOKRIM og tollmyndighetene har samarbeidet tett. (25.03.2015)

Dømt for uaktsom hvitvasking

I en ØKOKRIM-sak har lagmannsretten dømt en person for uaktsom hvitvasking av utbytte fra kriminelle handlinger. (24.03.2015)