Postadresse:

ØKOKRIM
Postboks 8193 Dep.
0034 Oslo

Besøksadresse:

C.J. Hambros plass 2 C
Inngang fra atriet
0164 Oslo

E-post:

post.okokrim@politiet.no

Telefon: 23 29 10 00

Telefaks: 23 29 10 01


Her finner du oss
Økokrim bygget

Nyheter

Tiltalt for lånebedrageri

ØKOKRIM har tatt ut tiltale mot en tomteeier for grovt bedrageri og en advokat for grovt bedrageri og grovt uaktsomt bedrageri på til sammen cirka 28 millioner kroner. Advokaten er i tillegg tiltalt for flere overtredelser av eiendomsmeglerloven. (01.07.2015)

Dømt for fiktiv fakturering av fem millionar kroner

I ei ØKOKRIM-sak er ein mann dømt til fengsel i eitt år og to månader for medverknad til grov utruskap på rundt fem millionar kroner og medverknad til unndraging av momsavgift på rundt 700 000 kroner. Han må og tole inndraging av 250 000 kroner. (26.06.2015)

Strenge fengselsstraffer for omfattende økonomisk kriminalitet

I en ØKOKRIM-sak har Oslo tingrett dømt tre menn til fengsel i mellom seks og fire og et halvt år for grove bedragerier på opptil 90 millioner kroner. Mennene har forledet investorer til å inngå store eiendomshandler under falske forutsetninger. De domfelte ble også idømt en samlet inndragning på cirka 19 millioner kroner, samt erstatning fra totalt cirka 22 millioner. (19.06.2015)

Dømt for ulovlig innsidehandel

I en ØKOKRIM-sak har tingretten dømt en mann til betinget fengsel i 38 dager og ubetinget bot på 40 000 kroner for ulovlig innsidehandel. Han må også tåle inndragning av nær 30 000 kroner. Mannen fikk redusert straffen fordi han tilstod forholdene. (18.06.2015)

Bot på fem millionar for skattesvik

I ei ØKOKRIM-sak har Kristiansand tingrett dømt Siem Offshore Inc til å betale ei bot på fem millionar kroner for å ha forsømt å levere sjølvmelding og føre rekneskapar for skattepliktig verksemd på norsk sokkel i åra 2005-2007. Dagleg leiar blei frifunne for å ha medverka til at selskapet ikkje leverte sjølvmelding. (15.06.2015)

Betinget fengsel for å ha motarbeidet politietterforsking

En pensjonert polititjenestemann som 14. mars i fjor var med å fjerne en skutt ulv fra åstedet, er i Høyesterett dømt til 16 dagers betinget fengsel og 30 000 kroner i bot. I tillegg fradømmes han jakt- og fangstrett i ett år, samt inndragning av 15 000 kroner som delverdi av bilen som ble brukt. (29.05.2015)