Nyheter

Tidligere banksjef dømt for utroskap

En tidligere banksjef i Vang Sparebank er i en ØKOKRIM-sak dømt til to år og seks måneder i fengsel for grov økonomisk utroskap. Ett år av straffen er gjort betinget og mannen er dømt til å betale banken 11,3 millioner kroner i erstatning. (29.12.2016)

Far og sønn tiltalt for bankbedragerier

To menn på 61 og 29 år er i en ØKOKRIM-sak tiltalt for grove bankbedragerier og grovt bedrageri av NAV. (23.12.2016)

Tiltalt for innsidehandel - frontrunning

ØKOKRIM har tiltalt en mann fra Vestlandet for misbruk av innsideinformasjon. Det er utstedt et inndragningsforelegg på 830.000 kroner mot selskapet mannen eide aksjene gjennom. (20.12.2016)

Fastsatt fengselsstraff for grove bedragerier

I en ØKOKRIM-sak har Borgarting lagmannsrett dømt to menn til fengselsstraffer på henholdsvis tre og to år for medvirkning til grove bedragerier. Halve fengselsstraffen på tre år er gjort betinget. (16.12.2016)

Rettskraftig innsidedom

Høyesterett har forkastet ankene over lagmannsrettens beslutning. Stavanger tingretts dom av 11. mai 2016 i en ØKOKRIM-sak er dermed rettskraftig. Tingretten dømte to menn til ubetinget fengsel i henholdsvis fem måneder og 90 dager for misbruk av innsideinformasjon. (13.12.2016)

Dømt for grovt skattesvik på 37 millioner

En 64-årig mann er i en ØKOKRIM-sak dømt til fire og et halvt år i fengsel og en bot på fem millioner kroner for grovt skattesvik på 37 millioner kroner. (12.12.2016)