Postadresse:

ØKOKRIM
Postboks 8193 Dep.
0034 Oslo

Besøksadresse:

C.J. Hambros plass 2 C
Inngang fra atriet
0164 Oslo

E-post:

post.okokrim@politiet.no

Telefon: 23 29 10 00

Telefaks: 23 29 10 01


Her finner du oss
Økokrim bygget


Jubileumslogo, Økokrim 25 år

Nyheter

Frifunnet for forsøk på bevisforspillelse

En mann fra Hedmark er i Sør-Østerdal tingrett frifunnet for forsøk på overtredelse av straffeloven § 132 om motarbeiding av etterforsking. (19.12.2014)

Fire personar dømt til fengsel for meirverdiavgiftskriminalitet

I ei ØKOKRIM-sak har Borgarting lagmannsrett dømt fire personar til fengselsstraffer frå ni månader og opp til to år for meirverdiavgiftsbedrageri. I tillegg må tre av dei domfelte betale erstatning til staten på nær fire millionar kroner. (19.12.2014)

Dømt for økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet

En mann fra Vestfold er i en ØKOKRIM-sak dømt til 90 dagers fengsel for blant annet trygdebedrageri, skatte- og avgiftsunndragelse, ulovlig innførsel av papegøyer og unnlatt registering i Miljødirektoratets Fallviltbase av vilt han skulle stoppe ut (preparere). (12.12.2014)

Bot til kommune for å ha skadd kulturminne

ØKOKRIM har gitt Tønsberg kommune ei bot på to millionar kroner for å ha skadd freda kulturminne. (25.11.2014)

Tiltalt for ulovlig jakt mot vilt

ØKOKRIM har tiltalt en Trysilmann for grove brudd på naturmangfoldloven, viltloven, dyrevelferdsloven og hundeloven. Mannen skal ha jaktet på vilt, særlig rødrev, ved bruk av hund, der hundene med hensikt skal ha blitt sluppet løs for å hetse og angripe viltet. (10.11.2014)

Opphever dommer i Finance Credit-saken

Høyesterett har opphevet domfellelser mot en av de to hovedmennene i Finance Credit-saken, avdøde Trond Kristoffersen, for deler av tiltalen. (10.11.2014)