Postadresse:

ØKOKRIM
Postboks 8193 Dep.
0034 Oslo

Besøksadresse:

C.J. Hambros plass 2 C
Inngang fra atriet
0164 Oslo

E-post:

post.okokrim@politiet.no

Telefon: 23 29 10 00

Telefaks: 23 29 10 01


Her finner du oss
Økokrim bygget

Nyheter

Tiltalt for bedrageri og utroskap i Johnsen Oil-saken

ØKOKRIM har tatt ut tiltale for flere grove bedragerier og grov økonomisk utroskap mot to menn i Johnsen Oil-saken. Mennene er tiltalt for å ha bedratt investorer og långivere for cirka 21,5 millioner kroner eller medvirkning til dette. (12.10.2016)

Rettskraftig dom for grovt skattesvik

I en ØKOKRIM-sak har Høyesterett forkastet anken til en forretningsmann i 60-årene som i Gulating lagmannsrett ble domfelt for grovt skattesvik til fengsel i 2 år, hvorav 8 måneder ble gjort betinget. Unndratt skatt ble ansett for å være ca. 10 millioner. (10.10.2016)

Tilbakelevering av kulturgjenstand fra Nederland

For en tid tilbake tok en nederlandsk turist/arkeolog med hjem et tilvirket redskap og annet gammelt gevirmateriale fra en fredet slakteplass på Hardangervidda til Nederland. Da norske kulturminnemyndigheter ble kjent med forholdet, ble vedkommende anmeldt til Vest politidistrikt for brudd på flere bestemmelser i kulturminneloven, samt straffelovens bestemmelser om underslag. (04.10.2016)

Frikjent for å ha imitert rovdyrskader og reintyveri

I en ØKOKRIM-sak hvor to reineiere fra Finnmark var tiltalt for å ha imitert rovdyrskade på til sammen 25 reinsdyr og tyveri av rundt 50 reinsdyr, har Indre Finnmark tingrett avsagt dom i saken og begge de tiltalte er frifunnet. (07.09.2016)

Ulovlig ulvejakt skal straffes etter straffeloven

Høyesterett har skjerpet straffene for fire menn som var domfelt for ulovlig jakt på tre ulver i Elverum i februar 2014. Hovedårsaken til skjerpelsen er at jakta etter Høyesteretts syn skal straffes etter straffeloven og ikke naturmangfoldloven. Straffene er fra fire måneder til ett års ubetinget fengsel. (02.09.2016)

Domfellelse for grov korrupsjon

I en ØKOKRIM-sak har Sør-Trøndelag tingrett dømt en 52-årig mann til fengsel i 11 måneder for grov korrupsjon. (31.08.2016)