Postadresse:

ØKOKRIM
Postboks 8193 Dep.
0034 Oslo

Besøksadresse:

C.J. Hambros plass 2 C
Inngang fra atriet
0164 Oslo

E-post:

post.okokrim@politiet.no

Telefon: 23 29 10 00

Telefaks: 23 29 10 01


Her finner du oss
Økokrim bygget

Nyheter

Tiltalt for feilrapportering av lakselus

ØKOKRIM har tiltalt et fiskeoppdrettsselskap i Troms og selskapets daglige leder for falsk rapportering, unnlatt rapportering og unnlatelse av å iverksette tiltak mot lakselus i selskapets fiskeoppdrettsanlegg. I oppdrettsanleggene var forekomsten av lakselus i perioden 2012-2013 ved gjentatte anledninger langt over tiltaksgrensen for behandling mot lakselus, samtidig som selskapet unnlot å sette inn tiltak og feilrapporterte til Mattilsynet om lakselussituasjonen. (24.02.2015)

ØKOKRIMs statistikk 2014

ØKOKRIMs tall for i fjor viser blant annet rask gjennomsnittlig etterforskingstid og høy oppklaring- og domfellelsessprosent, samt økonomiske reaksjoner på cirka 1,5 milliard kroner. Den faglig kontakten med, og bistanden til, politidistriktenes økoteam har økt. (13.02.2015)

Selskap fekk bot for forureining

I ei ØKOKRIM-sak har lagmannsretten dømt eit offentleg renovasjons- og avløpsselskap i Hedmark til å betale ei bot på 50 000 kroner for forureining. Verksemda sende i 2012 store mengder kloakk rett i Mjøsa. (02.02.2015)

Tiltalt for grovt skattesvik og grov utroskap

ØKOKRIM har tiltalt en mann for å ha unndratt cirka 70 millioner kroner i inntekt og cirka 200 millioner kroner i formue fra beskatning. Vedkommende er også tiltalt for økonomisk utroskap ved at han skal ha brukt i underkant av 8 millioner kroner fra eget selskap til private formål. (30.01.2015)

Høyesterett: Fengsel for feilrapportering om lakselus

Høyesterett har dømt produksjonssjefen i et fiskeoppdrettsselskap til 60 dagers fengsel for falsk forklaring til Mattilsynet om tellinger av lakselus og om fisketettheten. (23.01.2015)

Fengsel for grov økonomisk utruskap og kvitvasking

I ei ØKOKRIM-sak har Oslo tingrett dømt ein mann til fengsel i fire år for grov økonomisk utruskap og sjølvvask (kvitvasking av utbytte fra eigne straffbare handlingar). Utruskapen omfattar uberettigede overføringer av til saman cirka 6 millionar USD frå eitt riggselskap der tiltalte var styreleiar. (13.01.2015)