Virtualisering og digitalisering skyter fart innen forbrukersfæren og kritisk infrastruktur, samt offentlige og private tjenester. Ny teknologi skaper nye samhandlingsmønstre og nye muligheter, men den skaper også nye sårbarheter. Samfunnet taper hvert år over en halv milliard kroner som følge av digital svindel. 

Sammen for å stoppe svindlere 
Økokrim ser at kriminelle benytter seg av en kombinasjon av teknologi (eksempelvis spoofing og kunstig intelligens) og sosial manipulering. Metodene som svindlerne bruker er så avanserte at det begynner å bli vanskelig å skille mellom ekte og falske henvendelser. Økokrim er derfor også opptatt av at vi må jobbe med teknisk forebygging og å tette sårbarheter i eksisterende infrastruktur. 

– Flere bedragere og svindlere utnytter svakheter i telenettet. De benytter offentlig tilgjengelig informasjon og teknologi til effektivt og målrettet å bedra befolkningen, sier avdelingsdirektør for avdeling for etterretning og forebygging i Økokrim, Lone Charlotte Pettersen. 

Nå har Nkom og Økokrim etablert en nasjonal ekspertgruppe mot svindel i elektronisk kommunikasjon. Gruppen består av eksperter fra myndighetene og bransjen. I første omgang vil den jobbe i to år for å få til konkrete resultater. 

Første møte fant sted 4. september. Da ble gruppen formelt åpnet av avdelingsdirektør i Nkom, Kamilla Sharma, og avdelingsdirektør i Økokrim, Lone Charlotte Pettersen. Finans Norge, alle teletilbyderne i Norge og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) var også til stede på møtet.  

– Vi ser frem til et godt samarbeid med Nkom og teleoperatørene. Sammen skal vi ta ytterligere tak for å stoppe svindlerne, sier Pettersen. 

Digital svindel er en trussel mot tilliten i samfunnet
Både de menneskelige og samfunnsmessige konsekvensene av svindel er omfattende. Et økende antall svindelforsøk er en trussel mot tilliten i samfunnet. 

Økokrim ser at svindelmetodene er blitt mer og mer utspekulerte og avanserte. I forsøket på svindel benytter kriminelle ofte elektronisk kommunikasjon i kombinasjon med sosial manipulering, for å bedra sine ofre. Antallet digitale bedragerier øker. Omfanget og samfunnskonsekvensene gjør at Økokrim skal etablere en nasjonal bedragerienhet.

– Tillit er fundamentalt for at et samfunn skal fungere. Generelt er tilliten høy i Norge, men økningen i bedrageri utfordrer denne tilliten både til teknologiske løsninger, i mellommenneskelige relasjoner og til myndigheter og viktige samfunnsinstitusjoner, sier Pettersen.