Mediehenvendelser kan rettes til kommunikasjonsrådgiverne hos Økokrim, for å komme i kontakt med rett person. 

Det må påregnes lenger svartid i juli på grunn av ferieavvikling.  

Pressetelefon:
+47 23 29 10 30 (telefontid mandag–fredag 08.00–15.00)

E-post:
kommunikasjon.okokrim@politiet.no

Katrine Hatlen Nylund
senior kommunikasjonsrådgiver
Katrine.Hatlen.Nylund@politiet.no

Ellen Cecilie Eriksen
senior kommunikasjonsrådgiver
Ellen.Cecilie.Eriksen@politiet.no

Siri Brenne
kommunikasjonsrådgiver
Siri.Brenne@politiet.no