Infomasjonsskriv

FinTech: Black Wallet-prosjektet
Publisert: 8. juli 2021           


Modus hvor offer fra kjærlighetsbedrageri kjøper dyre varer og gavekort for å omgå bankenes kontroll med internasjonale transaksjoner
Publisert: 22. april 2021            Av: FIU/Økokrim


Kriminelle nettverk innen økonomisk-, arbeidslivs-, og miljøkriminalitet
Publisert: 11. desember 2020          Av: FIU/Økokrim


Informasjonsskriv – Lånebedrageri knyttet til bilkjøp
Publisert 10. desember 2020           Av: FIU/Økokrim


Bruk av kryptovaluta i kriminell virksomhet 
Publisert: 3. november 2020            Av: FIU/Økokrim


Informasjon til rapporteringspliktige om Covid-19
Publisert: 8. j28. oktober 2020         Av: FIU/Økokrim


 

Veiledninger

Veiledning - rapportering ved ulovlig spillvirksomhet
Publisert: 29. oktober 2020         Av: FIU/Økokrim

Veiledning til eiendomsmeglere og advokater som driver eiendomsmegling
Publisert: 28. oktober 2020         Av: FIU/Økokrim


 

Indikatorlister på hvitvasking og terrorfinansiering

Nasjonale indikatorlister

For rapporteringspliktige kontakt bransjeorganisasjonene.

For rapporteringspliktige vekslere og oppbevaringstjenester kontakt Enheten for finansiell etterretning.


Internasjonale indikatorlister

FATF (Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing)

FATF (Trade-Based Money Laundering)