Rapporter

Årsrapport EFE 2023
Gjelder fra: 19. mars 2024    Av: FIU/Økokrim


Årsrapport EFE 2022    //    Annual Report FIU 2022
Gjelder fra: 2. juni 2023    Av: FIU/Økokrim


Temarapport - Blanco skjøter
Gjelder fra: 28. februar 2023    Av: FIU/Økokrim


Temarapport om Kontant i butikk
Gjelder fra: 21. desember 2022    Av: Økokrim


Årsrapport EFE 2021    //    Annual Report FIU 2021
Publisert: 09. mai 2022           Av: FIU/Økokrim


Publisert: 09. mai 2022           Av: FIU/Økokrim

 

 

Informasjonsskriv

Rapportering av mistenkelige forhold – Regnskapsførere
Publisert: 5. juni 2024           Av: Økokrim


Notat - Miksetjenester
Publisert: 26. august 2022           Av: Økokrim


FIU’s Role in the Fight Against Money Laundering of Corruption Proceeds -
Within the Context of the COVID-19 Pandemic
Publisert: 13. juni 2022           Av: Egmont


Informasjonsskriv til rapporteringspliktige om sporing og sporingsverktøy for kryptovaluta (kontakte EFE for å få dokumentet)
Publisert: 29. desember 2021           Av: FIU/Økokrim


The FATF Recommendations (Oppdatert oktober 2021)
Publisert: 16. desember 2021           Av: FATF


FinTech: Black Wallet-prosjektet
Publisert: 8. juli 2021           


Modus hvor offer fra kjærlighetsbedrageri kjøper dyre varer og gavekort for å omgå bankenes kontroll med internasjonale transaksjoner
Publisert: 22. april 2021            Av: FIU/Økokrim


Kriminelle nettverk innen økonomisk-, arbeidslivs-, og miljøkriminalitet
Publisert: 11. desember 2020          Av: FIU/Økokrim


Informasjonsskriv – Lånebedrageri knyttet til bilkjøp
Publisert 10. desember 2020           Av: FIU/Økokrim


Bruk av kryptovaluta i kriminell virksomhet 
Publisert: 3. november 2020            Av: FIU/Økokrim


Informasjon til rapporteringspliktige om Covid-19
Publisert: 8. j28. oktober 2020         Av: FIU/Økokrim


 

 

Veiledninger

Veiledning til kundeforhold med treff i sanksjonslister og mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering
Publisert: 19. september 2022           Av: FIU/Økokrim


Veiledning EFE-Eiendomsmeglerbransjen 
Publisert: 18. august 2022           Av: FIU/Økokrim


Temarapport – Virtuelle vekslings- og oppbevaringstjenester (kontakte EFE for å få dokumenetet)
Publisert: 29. desember 2021           Av: FIU/Økokrim


Veiledning - rapportering ved ulovlig spillvirksomhet
Publisert: 29. oktober 2020         Av: FIU/Økokrim


Veiledning til eiendomsmeglere og advokater som driver eiendomsmegling
Publisert: 28. oktober 2020         Av: FIU/Økokrim


 

Indikatorlister på hvitvasking og terrorfinansiering

Nasjonale indikatorlister

For rapporteringspliktige: Ta kontakt med din egen organiasjon/bransjeorganisasjon for å mottatt upubliserte indikatorlisten/-ene. Dersom din egen organiasjon/bransjeorganisasjon ikke har mottatt disse, kontakt Enheten for finansiell etterretning.


Internasjonale indikatorlister

Indikatorliste –  Money Laundering Terrorist Financing Art Antiquities Market (FATF, 2023)

FATF (Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing)

FATF (Trade-Based Money Laundering)