Notat - Miksetjenester
Publisert: 26. august 2022           Av: Økokrim


Informasjonsskriv til rapporteringspliktige om sporing og sporingsverktøy for kryptovaluta (kontakte EFE for å få dokumenetet)
Publisert: 29. desember 2021           Av: FIU/Økokrim


The FATF Recommendations (Oppdatert oktober 2021)
Publisert: 16. desember 2021           Av: FATF


FinTech: Black Wallet-prosjektet
Gjelder fra: 8. juli 2021            Av: FinTech


Modus hvor offer fra kjærlighetsbedrageri kjøper dyre varer og gavekort for å omgå bankenes kontroll med internasjonale transaksjoner
Gjelder fra: 22. april 2021            Av: FIU/Økokrim


Kriminelle nettverk innen økonomisk-, arbeidslivs-, og miljøkriminalitet
Gjelder fra: 11. desember 2020          Av: FIU/Økokrim


Informasjonsskriv – Lånebedrageri knyttet til bilkjøp
Gjelder fra: 10. desember 2020           Av: FIU/Økokrim


Bruk av kryptovaluta i kriminell virksomhet 
Gjelder fra: 3. november 2020            Av: FIU/Økokrim


Informasjon til rapporteringspliktige om Covid-19
Gjelder fra: 8. oktober 2020         Av: FIU/Økokrim