Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Publikasjoner

NYHETER

Miljøkrim 1.2022

Miljøkrim-fremsider1[2]

Økokrim sitt fagmagasin Miljøkrim nr. 1.2022 er nå ute.

Økokrims trusselvurdering 2022

Nyhetsbilder-Linkedin2

I trusselvurderingen presenterer Økokrim det som forventes å bli de største truslene innenfor våre ansvarsområder de neste årene. Samtidig gis det et oppdatert kriminalitetsbilde og innblikk i forventet utvikling.

OPPDATERING: Vedrørende sanksjonsregelverket og hvitvaskingsloven

Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, har EU innført sanksjoner som Norge slutter seg til og har innført i norsk rett. Europa befinner seg nå i en spesiell situasjon, forbundet med høy risiko tilknyttet omgåelse av sanksjonsbrudd, hvitvasking m.m.

Rutinebeskrivelse for stans av transaksjon

Rutinebeskrivelsen for stans av transaksjon ligger nå ute på enhet for finansiell etterretning (EFE) sine hjemmesider. Rutinen er en veiledning til alle rapporteringspliktige og beskriver fremgangsmåte i tilknytning til stansing av transaksjon.

Rapport om bedragerier

Bedragerisaker utgjør en stor andel av den anmeldte kriminaliteten i Norge. Rapporten omhandler blant annet direktørbedrageri, kjærlighetsbedrageri og investeringsbedrageri.

Rapport om profesjonelle aktører

I rapporten omhandles advokater, regnskapsførere, revisorer, eiendomsmeglere, bank og finans, samt ansatte i helsesektoren. Det er meget sannsynlig at noen profesjonelle aktører inngår i større kriminelle nettverk.  

Miljøkrim 1.2021

Miljøkrim

I denne utgaven kan du blant annet om: Akvakulturkriminalitet – fra rømming til dyrevelferd. Kommunal passivitet som trussel mot allmennhetens ferdselsrett –  Redegjøring av LA-2019-180558. I kjølvannet av «Griseindustriens hemmeligheter» – Etterforskning av handlingene i Brennpunkt-dokumentaren. ​Vannscooterfolkets juridiske myter knust i Høyesterett – I strid med Grunnloven § 106?