Senterets hovedoppdrag er å utarbeide nasjonale trussel- og risikovurderinger som grunnlag for strategiske beslutninger om tiltak innen økonomisk kriminalitet, herunder arbeidslivskriminalitet. Det utarbeides også etterretningsprodukter som gir grunnlag for innsats mot kriminalitet.

Rapport: Situasjonsbeskrivelse 2020 - Arbeidslivskriminalitet
Gjelder fra: januar 2020    Av: NTAES


Rapport: Bedrageri mot næringslivet
Gjelder fra: april 2019    Av: NTAES


Rapport: Kriminelle i arbeidslivet
Gjelder fra: januar 2019    Av: NTAES


Rapport: Mer effektiv sanksjonering
Gjelder fra: februar 2018    Av: NTAES


Rapport: Arbeidslivskriminalitet
Gjelder fra: august 2017    Av: NTAES


Rapport: Nyere betalingstjenester
Gjelder fra: august 2017    Av: NTAES


Voucher og betalingsformidlingstjeneste
Gjelder fra: februar 2018    Av: NTAES


Kryptovaluta
Gjelder fra: januar 2018    Av: NTAES


Momskarusell
Gjelder fra: januar 2017    Av: NTAES