I Norge er det Skatteetaten som fastsetter riktig skatt. Dersom Skatteetaten mistenker at noe straffbart har skjedd, kan de anmelde saken til politiet eller Økokrim. De fleste straffesakene som omhandler skattesvik har kommet til politiet gjennom en anmeldelse fra Skatteetaten. 

Internasjonalt har spesielt finanskrisen i 2008 skutt fart i lands arbeid med å beholde skatteinntekter i det enkelte land. Dette har medført mange retningslinjer fra OECD angående åpenhet om hvor mye skatt internasjonale konserner betaler i det enkelte land. Dette arbeidet har ført til lovendringer i mange land om hva selskaper må rapportere av omsetning for det enkelte land og hvor mye skatt de betaler til andre land. Flere internasjonale lekkasjer har også ført til stort fokus på blant annet skatteparadiser og de utfordringer slike jurisdiksjoner medfører av hemmelighold. Utfordringer med internasjonal skatteplanlegging og bruken av skatteparadiser er temaer som blir diskutert i internasjonale fora og internt i mange land og som trolig vil være på agendaen i mange år. 

Eksempler på skattekriminalitet er å gi uriktige eller ufullstendige opplysninger i skattemeldingen, eller helt unnlate å gi opplysninger du har plikt til å gi. Både enkeltpersoner og selskaper kan begå skattesvik. Skattesystemet i Norge er basert på tillit. Det betyr at det er den skattepliktige som skal opplyse til myndighetene om grunnlaget for hvor mye skatt som skal betales. Når denne tilliten blir brutt fordi enkelte gjør seg skyldig i skattesvik, har Høyesterett uttalt at det er viktig med høy straff for å skremme andre fra å gjøre det samme. Skattesvik har en strafferamme på seks års fengsel. 

Staten er helt avhengig av sine skatteinntekter for å opprettholde velferdssystemet. Skatter som staten krever inn blir blant annet brukt til å bygge veier, sykehus og barnehager.

 

Hvis du har tips om mulig regnskapskriminalitet kan du formidle dette her

Tips oss

 

Relevante lenker:

Lover og forarbeider

Straffeloven § 378
Skatteforvaltningsloven kapittel 8

Nasjonale lenker

Skatteetaten
Finansdepartementet
Handlehvitt.no

Internasjonale lenker

OECD