• Kontrakter inngås med leverandører som ikke er best kvalifisert, eller til høyere priser enn hva ellers ville ha vært tilfelle
• Miljømessige konsekvenser ved forurensning eller at naturressurser overutnyttes
• Personer blir gitt stillinger de ikke er kvalifisert til
• Midler underslås fra fellesskapet til fordel for enkeltpersoner

Korrupsjonsbegrepet i strafferetten forstås som det å bestikke, eller ta imot bestikkelser, i form av penger, gaver eller tjenester, i anledning utøvelse av stilling, verv eller oppdrag. Tilbud om bestikkelser rammes også.

I dagliglivet er ordet korrupsjon også sett brukt i situasjoner hvor det foreligger habilitetsbrudd, samrøre, dobbeltroller og tette bånd mellom partene. Mye kan imidlertid være kritikkverdig eller klanderverdig uten å være straffbart. For å rammes strafferettslig, må det være gitt, tilbudt eller mottatt en såkalt utilbørlig fordel, som ikke trenger å være et pengebeløp.

Er du i tvil om forholdet er alvorlig nok, send oss likevel tipset. Politiet kan vurdere om materialet er noe vi går videre med.