Miljøkrim distribueres til blant annet politiet, påtalemyndigheten, domstolene, kommunene, naturoppsyn, miljø- og kulturminneforvaltningen. Alle utgaver publiseres på hjemmesiden, men hvis du ønsker å motta bladet i posten, kan du fylle inn en forespørsel her. Er dere forøvrig flere på arbeidsplassen som ønsker bladet, er det fint om dere sender en samlet henvendelse med én mottaker. Sett antall blader da i siste felt.