Nasjonale indikatorlister

For rapporteringspliktige: Ta kontakt med din egen organiasjon/bransjeorganisasjon for å mottatt upubliserte indikatorlisten/-ene. Dersom din egen organiasjon/bransjeorganisasjon ikke har mottatt disse, kontakt Enheten for finansiell etterretning.


Internasjonale indikatorlister

Indikatorliste –  Money Laundering Terrorist Financing Art Antiquities Market (FATF, 2023)

FATF (Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing)

FATF (Trade-Based Money Laundering)