​4. Ikke still din konto til disposisjon for overføringer fra/til ukjente personer.
5. Vær kritisk til løfter om stor gevinst: det som er for godt til å være sant er gjerne det.
6. Sørg for å ha gode rutiner for fakturabehandling og andre overføringer, særlig i ferietider.
7. Hvis noen prøver å stresse deg, slik at du må ta raske avgjørelser om avtaler og betalinger. Avbryt kontakten.
8. Ta kontakt med Økokrimpolitiet eller Finanstilsynet dersom du er usikker på om du er utsatt for bedrageriforsøk.