Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyheter

Miljøkrim 1/2024

Fremside Miljøkrim

Er du interessert i miljøkriminalitet, les Økokrims nyeste Miljøkrim!

Årsrapport for Økokrim: Økt innsats på forebygging i 2023

Økokrimbygg_baksiden[2]

I 2023 har den nyopprettede forebyggende enheten ved Økokrim iverksatt 28 tiltak. Antall anmeldelser er jevnt økende, og det kom inn over 800 flere tips enn i fjor. Det viser Økokrims årsrapport for 2023, som nå er klar. 

Dobling av informasjon fra utenlandske FIU-er

Fremsidebilde EFE arsrapport

Enheten for finansiell etterretning (EFE) ved Økokrim mottar rapporter om mistenkelige forhold i et stadig økende antall. I 2023 mottok EFE totalt 46 086 rapporter og informasjon, av disse var over 22 000 fra utlandet. 

A-krimsamarbeidet har verdi

Den anonyme varsleren i «Norge bak Fasaden» gir et feilaktig bilde av jobben som gjøres for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, skriver Ole Johan Heir, leder av styringsgruppen for det tverretatlige a-krimsamarbeidet.

Ny utgave av Miljøkrim

_DSC7023

I disse dager publiserer Økokrim en ny utgave av Miljøkrim. Årets siste utgave tilbyr spennende artikler om blant annet skogbruksloven og skogsdriften i Norge, om kunst som utbytte i straffesaker og Naturpanelet sin rapport om fremmede arter.

Ulovleg hogst kan vere alvorleg miljøkriminalitet

wood-1858613

Ein ny rapport frå Økokrim påpeiker at verdifull skog blir hogga ulovleg i Noreg. Konsekvensane kan vere alvorlege og irreversible, både for trua arter og når klimaet endrar seg.

Økokrim meiner lovforslag vil gjere inndraging vanskeleg

Tidkrevjande utanlandsetterforsking og lang fengselsstraff kan gjere at inndragingskrav blir forelda for tidleg. Økokrim meiner det nye lovforslaget til Finansdepartementet vil gjere det vanskeleg å utføre inndraging. 

Gå til arkiv