Statistikk per kvartal

Kvartal 2021

Virksomhetsområde 1. kvartal 2021 2. kvartal 2021 3. kvartal 2021 4. kvartal 2021
Advokater m.fl. 4 6 1  
Andre jf. hv-loven §4 130 168 89  
Banker 2 508 2 798 2 632  
E-pengeforetak 3 2 5  
Forsikringsselskap 71 78 80  
Meglere 410 442 380  
Regnskapsførere 23 16 19  
Revisorer 5 7 3  
Verdipapirforetak mv. 5 4 1  
Virksomhet for betalingsformidling 528 589 808  
SUM MT-rapporter 3 687 4 110 4 018  

Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).

MT-rapportering per kvartal 2019–2021

1. kvartal 20213. kvartal 2021

Kvartal 2020

Virksomhetsområde 1. kvartal 2020 2. kvartal 2020 3. kvartal 2020 4. kvartal 2020
Advokater m.fl. 6 11 9 7
Andre jf. hv-loven §4 52 85 90 128
Banker 2 089 1 809 2 336 2 307
E-pengeforetak 8 6 5 4
Forsikringsselskap 92 39 78 97
Meglere 295 312 259 288
Regnskapsførere 24 15 13 40
Revisorer 11 8 12 26
Verdipapirforetak mv. 2 1 4 4
Virksomhet for betalingsformidling 460 434 643 594
SUM MT-rapporter 3 039 2 720 3 449 3 495

* Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).

MT-rapportering per kvartal 2018–2020

kartal

 

 

Kvartal 2019

Virksomhetsområde 1. kvartal 2019 2. kvartal 2019 3. kvartal 2019 4. kvartal 2019
Advokater m.fl. 7 2 6 9
Andre jf. hv-loven §4 47 65 55 65
Banker 1 870 1 806 1 789 2 130
E-pengeforetak 3 - 9 13
Forsikringsselskap 75 46 69 6
Meglere 194 205 241 339
Regnskapsførere 13 11 10 24
Revisorer 6 14 9 16
Verdipapirforetak mv. - 4 3 2
Virksomhet for betalingsformidling 630 563 637 508
SUM MT-rapporter 2 845 2 716 2 828 3 175

* Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).

 

 

Statistikk per år

Utvikling siste 5 år

Virksomhetsområde 2016 2017 2018 2019 2020
Advokater m.fl. 12 10 13 24 33
Andre jf. Hv-loven §4 97 191 119 198 355
Banker 6 266 5 599 6 888 7 604 8 541
E-pengeforetak - 1 7 25 23
Forhandlere av gjenstander 62 34 - - -
Forsikringsselskap 68 77 108 259 306
Meglere 134 424 574 979 1154
Regnskapsførere 69 66 61 57 92
Revisorer 50 51 42 46 57
Verdipapirforetak mv. 9 5 4 9 11
Virksomhet for betalingsformidling 2 013 2 442 2 932 2 338 2 131
SUM MT-rapporter 8 780 8 900 10 748 11 539 12 703

* Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).

Sum MT-rapporter siste 5 år

utvikling siste 5 år.png

2020

Virksomhetsområde 2020
Advokater m.fl. 33
Andre jf. Hv-loven §4 355
Banker 8 541
E-pengeforetak 23
Forsikringsselskap 306
Meglere 1154
Regnskapsførere 92
Revisorer 57
Verdipapirforetak mv. 11
Virksomhet for betalingsformidling 2 131
SUM MT-rapporter

12 703

 

MTR per virksomhetsområde 2020

kake2020

2019

Virksomhetsområde 2019
Advokater m.fl. 24
Andre jf. Hv-loven §4 232
Banker 7 595
E-pengeforetak 25
Forsikringsselskap 259
Meglere 979
Regnskapsførere 58
Revisorer 45
Verdipapirforetak mv. 9
Virksomhet for betalingsformidling 2 338
SUM MT-rapporter 11 564

* Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).

 

MTR per virksomhetsområde 2019

Kakediagram 2019

2018

Virksomhetsområde 2018
Advokater m.fl. 13
Andre jf. Hv-loven §4 138
Banker 6 884
E-pengeforetak 7
Forhandlere av gjenstander -
Forsikringsselskap 108
Meglere 574
Regnskapsførere 61
Revisorer 42
Verdipapirforetak mv. 4
Virksomhet for betalingsformidling 2 932
SUM MT-rapporter 10 763

* Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).

 

MTR per virksomhetsområde 2018

MTR2018.png

2017

Virksomhetsområde 2017
Advokater m.fl. 10
Andre jf. Hv-loven §4 186
Banker 5 622
E-pengeforetak 1
Forhandlere av gjenstander 60
Forsikringsselskap 77
Meglere 423
Regnskapsførere 66
Revisorer 51
Verdipapirforetak mv. 5
Virksomhet for betalingsformidling 2 452
SUM MT-rapporter 8 953

* Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).

 

MTR per virksomhetsområde 2017

MTR-diagram-2017.png

2016

 

Virksomhetsområde 2016
Advokater m.fl. 12
Andre jf. Hv-loven §4 102
Banker 6 260
E-pengeforetak -
Forhandlere av gjenstander 62
Forsikringsselskap 68
Meglere 134
Regnskapsførere 68
Revisorer 50
Verdipapirforetak mv. 9
Virksomhet for betalingsformidling 2 013
SUM MT-rapporter 8 780