Statistikk per kvartal

Kvartal 2022

Virksomhetsområde 1. kvartal 2021 2. kvartal 2022 3. kvartal 2022 4. kvartal 2022
Advokater m.fl. 8 3    
Andre jf. hv-loven §4 339 157    
Banker 3 089 3 224    
E-pengeforetak 3 1    
Forsikringsselskap 90 97    
Meglere 520 567    
Regnskapsførere 31 22    
Revisorer 18 28    
Verdipapirforetak mv. 10 4    
Virksomhet for betalingsformidling 561 513    
SUM MT-rapporter 4 669 4 616    

Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).

MT-rapportering per kvartal 2020–2022

2. kvartal 20221. kvartal 2021

Kvartal 2021

Virksomhetsområde 1. kvartal 2021 2. kvartal 2021 3. kvartal 2021 4. kvartal 2021
Advokater m.fl. 4 6 1 5
Andre jf. hv-loven §4 130 168 89 156
Banker 2 508 2 798 2 632 3 107
E-pengeforetak 3 2 5 4
Forsikringsselskap 71 78 80 91
Meglere 410 442 380 616
Regnskapsførere 23 16 19 46
Revisorer 5 7 3 26
Verdipapirforetak mv. 5 4 1 6
Virksomhet for betalingsformidling 528 589 808 641
SUM MT-rapporter 3 687 4 110 4 018 4 698

Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).

MT-rapportering per kvartal 2019–2021

1. kvartal 20214. kvartal 2021

Kvartal 2020

Virksomhetsområde 1. kvartal 2020 2. kvartal 2020 3. kvartal 2020 4. kvartal 2020
Advokater m.fl. 6 11 9 7
Andre jf. hv-loven §4 52 85 90 128
Banker 2 089 1 809 2 336 2 307
E-pengeforetak 8 6 5 4
Forsikringsselskap 92 39 78 97
Meglere 295 312 259 288
Regnskapsførere 24 15 13 40
Revisorer 11 8 12 26
Verdipapirforetak mv. 2 1 4 4
Virksomhet for betalingsformidling 460 434 643 594
SUM MT-rapporter 3 039 2 720 3 449 3 495

* Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).

MT-rapportering per kvartal 2018–2020

kartal

 

 

Statistikk per år

Utvikling siste 5 år

Virksomhetsområde 2017 2018 2019 2020 2021
Advokater m.fl. 10 13 24 33 16
Andre jf. Hv-loven §4 191 119 198 355 543
Banker 5 599 6 888 7 604 8 541 11 045
E-pengeforetak 1 7 25 23 14
Forhandlere av gjenstander 34 - - - -
Forsikringsselskap 77 108 259 306 320
Meglere 424 574 979 1 154 1 848
Regnskapsførere 66 61 57 92 104
Revisorer 51 42 46 57 41
Verdipapirforetak mv. 5 4 9 11 16
Virksomhet for betalingsformidling 2 442 2 932 2 338 2 131 2 566
SUM MT-rapporter 8 900 10 748 11 539 12 703 16 513

* Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).

 

 Melding om mistenkelig transaksjon (MTR).jpgMelding om mistenkelig transaksjon (MTR)

2021

Virksomhetsområde 2021
Advokater m.fl. 16
Andre jf. Hv-loven §4 543
Banker 11 045
E-pengeforetak 14
Forsikringsselskap 320
Meglere 1 848
Regnskapsførere 104
Revisorer 41
Verdipapirforetak mv. 16
Virksomhet for betalingsformidling 2 566
SUM MT-rapporter

16 513

 

MTR per virksomhetsområde 2020

Kakediagram total 2021

2020

Virksomhetsområde 2020
Advokater m.fl. 33
Andre jf. Hv-loven §4 355
Banker 8 541
E-pengeforetak 23
Forsikringsselskap 306
Meglere 1 154
Regnskapsførere 92
Revisorer 57
Verdipapirforetak mv. 11
Virksomhet for betalingsformidling 2 131
SUM MT-rapporter

12 703

 

MTR per virksomhetsområde 2020

kake2020

2019

Virksomhetsområde 2019
Advokater m.fl. 24
Andre jf. Hv-loven §4 198
Banker 7 604
E-pengeforetak 25
Forsikringsselskap 259
Meglere 979
Regnskapsførere 57
Revisorer 46
Verdipapirforetak mv. 9
Virksomhet for betalingsformidling 2 338
SUM MT-rapporter 11 539

* Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).

 

MTR per virksomhetsområde 2019

Kakediagram 2019

2018

Virksomhetsområde 2018
Advokater m.fl. 13
Andre jf. Hv-loven §4 119
Banker 6 888
E-pengeforetak 7
Forhandlere av gjenstander -
Forsikringsselskap 108
Meglere 574
Regnskapsførere 61
Revisorer 42
Verdipapirforetak mv. 4
Virksomhet for betalingsformidling 2 932
SUM MT-rapporter 10 748

* Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).

 

MTR per virksomhetsområde 2018

MTR2018.png

2017

Virksomhetsområde 2017
Advokater m.fl. 10
Andre jf. Hv-loven §4 191
Banker 5 599
E-pengeforetak 1
Forhandlere av gjenstander 34
Forsikringsselskap 77
Meglere 424
Regnskapsførere 66
Revisorer 51
Verdipapirforetak mv. 5
Virksomhet for betalingsformidling 2 442
SUM MT-rapporter 8 900

* Merk: Forhandlere av gjenstander er tatt ut av oversikten da de per 1. juli 2017 ikke lenger er rapporteringspliktige (etter hvitvaskingsloven).

 

MTR per virksomhetsområde 2017

MTR-diagram-2017.png