I september 2020 advarte Økokrim publikum mot å befatte seg med midler som stammer fra en oppgitt bitcoinaddresse. Midlene på adressen stammer fra grove bedragerier mot NAVs lønnskompensasjonsordning.

I løpet av den siste måneden har den, eller de, som kontrollerer midlene sendt til sammen om lag én bitcoin til to personer. En av mottakerne ble nylig pågrepet i en Økokrim-aksjon. Vedkommende er siktet for heleri og det er tatt beslag i kryptovaluta. Økokrim jobber med å komme i kontakt med den andre personen og vedkommende oppfordres til å melde seg for politiet.

«Økokrim har en klar forventning om at disse midlene ikke skal konverteres eller overføres til personer med tilknytning til det aktuelle lovbruddet», sier førstestatsadvokat Petter Nordeng.

Det er ikke lov å motta utbytte som stammer fra en straffbar handling. Heleri kan straffes med fengsel i inntil 2 år, og i grove tilfeller er straffen fengsel i inntil 6 år. Det er også straffbart å motta noe man burde ha forstått var utbytte fra en straffbar handling. Straffen for uaktsomt heleri er fengsel i inntil 2 år.

Oppfordrer til å bruke regulerte markedsplasser

«De som sitter på hoveddelen av midlene virker svært interessert i å raskt få vekslet disse midlene om til norske kroner», sier spesialetterforsker Ola Vassli. Han er en av flere i Økokrim som deltar i overvåkningen av disse midlene.

Økokrim ber publikum om å være forsiktig med å kjøpe bitcoins direkte fra privatpersoner. Dersom man nylig har blitt kontaktet av privatpersoner som har forsøkt å selge bitcoins utenfor regulerte markedsplasser bes man om å kontakte Økokrim.

Man bør også være forsiktig dersom man forsøker å selge en kostbar gjenstand og det dukker opp kjøpere som foreslår å betale med bitcoin. De øvrige midlene står nå på bitcoinsadresse 37ZiQMRmZjPUGYHsfdcfctdo7afjp2XKfZ. Økokrim fortsetter å overvåke disse midlene.

Kontaktperson i Økokrim:
Anderas Lunde, kommunikasjonsrådgiver, tlf. 402 00 450