Mennene ble dømt for grovt skattesvik av 17,3 og 4,2 millioner kroner. Fengselsstraffen ble fastsatt til fire år og seks måneder for den ene, og to år og tre måneder for den andre.

I tillegg er de dømt til å betale erstatning til staten på 12,4 og 4 millioner kroner. De domfelte er dømt til solidarisk ansvar for ca. 3,5 millioner av dette.

Oppga uriktige opplysninger

De domfelte opprettet til sammen 12 aksjeselskaper og opplyste uriktig til Skatteetaten at selskapene hadde hatt forsknings- og utviklingskostnader som kvalifiserte til utbetalinger over skattefunn-ordningen.

Tingretten uttaler blant annet at skattesviket har pågått over flere år og at den metodiske og planmessige gjennomføringen klart viser at de tiltalte hadde gikk inn for om å misbruke tilliten som fulgte med ordningen.

I dommen står det videre at «de tiltalte med hensikt førte uriktige prosjektregnskaper, blant annet ved føring og attestering av timelister for fiktive ansatte samt skjult tilbakeføring av lønnsmidler for å «blåse opp» kostnadsgrunnlaget som dannet grunnlaget for utbetalinger».

– Dommen fremstår som grundig, og retten legger i all hovedsak til grunn påtalemyndighetens argumentasjon. Økokrim er fornøyd med at det gis strenge straffer for omfattende skattesvik, ikke minst når skattesviket, som her, er rettet mot en tillitsbasert ordning, sier statsadvokat Elisabeth Frankrig.

Benyttet seg av valutatransaksjoner til skatteparadis

Tingretten legger også vekt på at det har vært svært krevende å avdekke den kriminelle virksomheten, da mennene opprettet flere bankkontoer både i Norge og i utlandet. «Den kriminelle virksomheten krevde også opprettelse og administrasjon av et betydelig antall bankkontoer med tilhørende valutatransaksjoner mellom flere norske og emiratiske virksomheter og utenlandske ansatte. Dette komplekse systemet gjorde det også svært utfordrende å avdekke den ulovlige virksomheten.» 

– Økokrim har stor oppmerksomhet på økonomisk kriminalitet der det benyttes bankkontoer og selskaper i såkalte skatteparadis, sier Frankrig.

Det var Skatteetaten anmeldte saken. Dommen er ikke rettskraftig.

 

Kontaktperson:

Statsadvokat Elisabeth Frankrig

Telefon: 901 75 883

 

Kommunikasjon.okokrim@politiet.no

23 29 10 30 (08.00-15.45)