NTAES er nå ute med en ny rapport om bedragerier mot næringslivet.

Bedragerianmeldelser har økt med 36 prosent, mens antall anmeldelser har sunket med 20 prosent de siste ti årene. I 2018 ble det anmeldt over 22.000 bedragerier, og vel i ti prosent av disse anmeldelsene er et foretak registrert som den fornærmede.

- Mørketallene er trolig svært høye, mens tilbøyeligheten i næringslivet for å anmelde bedragerier er lav. Ingen aktører i Norge innehar en fullstendig oversikt over antall utførte bedragerier, sier Steen.

I den ferske rapporten kan man lese at kortbedragerier hvor kortet ikke er tilstede og investeringsbedragerier medfører størst potensielt tap. Deretter følger fakturabedragerier og direktørsvindel.

- Den raske digitale utviklingen utfordrer foretakenes prioritering mellom brukervennlighet og kontrollmekanismer. Små og mellomstore foretak er særlig utsatt for bedragerier fordi de ikke har kapasitet til å prioritere sikkerhetsarbeidet. Kriminelle manipulerer ansatte og skaffer seg tilgang til verdier, systemer og informasjon. Det er en økende trend at bedragerier rettet mot næringslivet er målrettet, der de kriminelle har gjort seg kjent med foretaket i forkant, sier NTAES-leder Jørgen Steen.

Les rapporten her (PDF)

Vil du jobbe i NTAES? Senteret søker analytiker og etterretningsanalytiker - søk innen 24. april (lenke)