Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyheter

Dobling av informasjon fra utenlandske FIU-er

Fremsidebilde EFE arsrapport

Enheten for finansiell etterretning (EFE) ved Økokrim mottar rapporter om mistenkelige forhold i et stadig økende antall. I 2023 mottok EFE totalt 46 086 rapporter og informasjon, av disse var over 22 000 fra utlandet. 

Notat - miksetjenester

Nytt notat fra Økokrim om miksetjenester og råd til rapporteringspliktige om hvordan de bør forholde seg til kunder som bruker slike tjenester.

Veiledning til eiendomsmeglerbransjen

Enheten for Finansiell Etterretning (EFE) hos Økokrim har utarbeidet en veileder for å styrke kvaliteten på MT-rapporteringer fra eiendomsmeglerbransjen. 

OPPDATERING: Vedrørende sanksjonsregelverket og hvitvaskingsloven

Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, har EU innført sanksjoner som Norge slutter seg til og har innført i norsk rett. Europa befinner seg nå i en spesiell situasjon, forbundet med høy risiko tilknyttet omgåelse av sanksjonsbrudd, hvitvasking m.m.

Vedrørende sanksjonsregelverket og hvitvaskingsloven

På bakgrunn av konflikten i Ukraina og regjeringens beslutning om sanksjoner mot Russland, ønsker Enheten for finansiell etterretning (EFE) hos Økokrim å minne om forpliktelsene tilknyttet henholdsvis sanksjonsregelverket og hvitvaskingsloven.