Viltloven § 3 (brudd på vernereglene for totalfredete dyr), våpenloven § 33.