Straffeloven § 273 (spredning av øk. villedende opplysninger), § 274 (urikitg opplysning om selskap), § 182 (benyttelse av falsk dok)