Spesiallover, Regnskapsloven § 8-5, 1.ledd 2 pkt (særlig skjerpende regnskapsovertredelse)