Kulturminneloven § 4 (brudd på vernereglene for automatisk fredete forminner)

Plan- og bygningsloven § 110 (ulovlig bygging, veg)