Straffeloven § 276 (grov utroskap),

§ 271 (grovt bedrageri), Regnskapsloven § 8-5, 1.ledd 2 pkt (særlig skjerpende regnskapsovertredelse), Ligningsloven § 12-2 (grovt skattesvik)