Straffeloven § 276 (grov utroskap), § 272 (forsikringsbedrageri), brann- og eksplosjonsvernloven