Straffeloven §317 (grov hvitvask), § 162 (narkotika)