Ifølge tiltalen skal personen blant annet urettmessig ha tappet et selskap for i overkant av NOK 1,8 millioner og latt være å opplyse om merverdiavgiftspliktig omsetning for over NOK 3 millioner, slik at det offentlige har gått glipp av betydelige beløp i merverdiavgift.

Daværende Oslo politidistrikt startet etterforsking av sakene i 2017. ØKOKRIM overtok etterforskingen i juni 2018.

Spørsmål om saken:
Statsadvokat Henrik Horn
Tlf: 916 84 157
henrik.horn@politiet.no

Generelle spørsmål og tiltalebeslutninger:
Kommunikasjonsansvarlig Ellen Cecilie Eriksen  
Tlf: 474 88 858
ellen.cecilie.eriksen@politiet.no

Senior kommunikasjonsrådgiver Andreas Lunde
Tlf: 402 00 450
andreas.lunde@politiet.no