Domfelte var på gjerningstidspunktet administrerende direktør i selskapet han er dømt for å ha handlet obligasjoner i. Han ble frifunnet for inndragningskravet.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Jul Fredrik Kaltenborn, tlf 984 07 165.