ØKOKRIM erfarer at bedragerne har intensivert sine bedrageriforsøk mot advokater, og de er mer kreative i sine forsøk enn det som tidligere har vært tilfelle.

Eksempler på bedrageriforsøk:

  • Advokatfirmaet får et oppdrag fra utlandet hvor det bes om inndrivelse av pengekrav fra et firma i Norge. Bedragerne kan gjerne ha hacket seg inn på e-postkonto til et ekte firma i utlandet og korrespondansen og sjekken viser seg å være falsk.
  • Advokater får sjekker i posten pålydende store beløp fra utenlandske selskaper. Pengene fremstilles som tilbakebetaling av gjeld til firma i et annet land enn oppdragsgivers land. Ofte er ingen av landene Norge. Dette kan oppfattes som hvitvasking av penger, men er ofte en del av et bedrageri der advokatkontoret blir sittende igjen som den tapende part.
  • Advokater kan få henvendelse fra et utenlandsk firma med ønske om bistand til oppkjøp av et norsk firma. Helt i begynnelsen av prosessen får advokatkontoret en sjekk eller remisse som skal dekke omkostningene for advokatbistanden. Disse viser seg å være falske.
  • Advokater kan få spørsmål om å bistand i forbindelse med et arveoppgjør der den avdøde bodde i utlandet og mottaker bor i Norge. I denne forbindelse mottar også advokatene en falsk sjekk.

I alle tilfellene er beløpet på sjekkene/remissene mistenkelig høyt. Poenget for bedragerne er å få advokatene til å veksle inn sjekken og sende et beløp tilbake til bedragerne eller en mellomperson. I disse sakene, i likhet med mange andre bedragerisaker, er ofte land som Canada, Japan, Kina/Hong Kong, Malaysia, Filippinene og Dubai involvert.

Dersom du har spørsmål eller tips, ta kontakt med Desken ved Økokrim per e-post / per tlf. 23 29 11 00.