Brevene oppfordrer finansinstitusjonene til å sette inn en vedlagt banksjekk på en kundekonto. De er merket med «DEPOSIT ACCELERATION» rett under brevhodet og signaturene til direktør «Sandra L. Thompson», og driftsleder «Cristopher J. Spoth» er forfalsket. Disse brevene er forsøk på bedrageri og er IKKE sendt fra FDIC.

Hittil har brevene inneholdt en eller flere falske banksjekker og hevder at FDIC gir fullmakt til å deponere disse som betaling til kunders sparekonti. Brevene angir reelle kundenavn og kontonummer.

Finansinstitusjoner må ikke gjennomføre transaksjoner på bakgrunn av disse brevene. FDIC godkjenner IKKE betalinger eller innskudd til kundekonti og har ingen rolle i transaksjoner mellom åpne finansinstitusjoner og deres kunder. Mottakerne av slike brev må være klar over at uvedkommende kan besitte kontoinformasjon tilhørende deres kunder og bør således vurdere å bistå kunden med å avslutte berørte konti og opprette nye.

Mer om advarsler fra FDIC finner du her.

Dersom du har spørsmål eller tips, ta kontakt med Desken ved Økokrim per e-post / per tlf. 23 29 11 00.