De to medvirket til at det ble tatt opp 14 lån i to banker på til sammen vel 28 millioner kroner knyttet til et hyttetomt-prosjekt i Iveland kommune på Sørlandet. Grunneieren ble i Borgarting lagmannsrett dømt til fire års fengselsstraff og må tåle inndragning av 25 millioner kroner. Advokaten er dømt til tre og et halvt år i fengsel og må tåle inndragning av 274.000 kroner.

- I denne saken er advokaten tidligere dømt for å ha underslått klientenes midler, han får senere advokatbevillingen tilbake og velger noen år etterpå å begå ny alvorlig økonomisk kriminalitet. ØKOKRIM har sett en økende bruk av profesjonelle medhjelpere, blant annet advokater, i våre straffesaker. Det er likevel viktig å understreke at det er et lite mindretall advokater som begår kriminalitet, sier førstestatsadvokat Geir Kavlie i ØKOKRIM.

Dommen fra Borgarting lagmannsrett er ikke rettskraftig.

Kontaktpersoner hos ØKOKRIM: førstestatsadvokat Geir Kavlie for kommentarer, tlf 410 24 592 eller kommunikasjonsrådgiver Mads Kvernen Kleppe, tlf 996 03 516 og e-post mads.kleppe@politiet.no