Tiltalte skal, som advokat, ha stilt ein skjult konto i Sveits til disposisjon for ein klient som er dømd for bedrageri på til saman 140 millionar kroner.

Den tidlegare advokaten er i tillegg tiltalt for å ha sikra utbytte på fleire millionar kroner frå fleire klientar sine straffbare handlingar, dessutan for falsk forklaring i straffesak, underslag av klientmiddel og skattesvik.

Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Geir Kavlie, tlf 410 24 592.