Advokaten skal blant annet ha overført pengene urettmessig til sin egen driftskonto ved at han utarbeidet fiktive fakturaer og forfalsket klientkontoutskrifter. Den uriktige bokføringen ble gjort for å dekke over de pågående underslagene av klientene.

- Det er en alvorlig tiltale, både fordi det er snakk om betydelige beløp, men også fordi vi mener tiltalte har brutt med den særlige tilliten som følger med stillingen han hadde som advokat, sier påtaleansvarlig i saken, førstestatsadvokat Geir Kavlie.

Økokrim har i forbindelse med etterforskingen hatt et godt samarbeid med Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og oppnevnt forvalter av advokatvirksomheten:

- Dette har vært en komplisert sak å etterforske og samarbeidet med Tilsynsrådet for advokater og forvalter av advokatvirksomheten har bidratt til å avdekke omfanget av forholdene, sier Kavlie

Strafferammen for både grove underslag og for grove bedragerier er 6 års fengsel.

Kontaktperson i Økokrim: førstestatsadvokat Geir Kavlie, tlf: 410 24 592