Flere produkter som er til salgs i Norge inneholder bestanddeler fra utrydningstruede dyr og planter, som for eksempel fra tiger, nesehorn, bjørn, moskushjort, kobra og mange andre arter.
    
Handel med truede dyrearter er et økende problem både internasjonalt og i Norge og utgjør en direkte trussel mot verdens mange truede arter. Under aksjonen er det gjort en rekke beslag av naturmidler fra utryddingstruede dyre- og plantearter. Det er gjort beslag av blant annet en rekke tabletter og bark ekstrakt.       
 
Aksjonen har pågått hele uken og har blant annet bestått av ekstrakontroller på Gardermoen og kontroller av enkelte forretninger. ØKOKRIM har samordnet aksjonen.
 
For info om naturmangfoldåret, se www.naturmangfoldaret.no
 
Kontaktperson i ØKOKRIM: førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, tlf. 916 46 013 eller spesialetterforsker Tuva Brørby, tlf 911 86 449