Arten er utryddet fra flere land, og i Norge har laksen forsvunnet fra rundt 45 vassdrag. Oppdrettsnæringen selv oppgir at i snitt 560 000 fisk rømmer hvert år. Økokrim har ledet arbeidet med rapporten og mener tallene er dobbelt så store. Uforsvarlig drift og dårlige rutiner ved anleggene er årsakene til den omfattende rømmingen. Mer aktiv bistand fra Økokrim til politidistriktene, forebyggende tiltak og bedre samarbeid er noen av forslagene i rapporten.
 
Hele rapporten i pdf-format finner du her: