Sammen med Magnus Stangeland ble Anders Talleraas i mai 2010 tiltalt for grovt uaktsomt grovt bedrageri etter å ha mottatt alderspensjon etter den såkalte 75-årsregelen i den tidligere loven om pensjon for stortingsrepresentanter, til tross for at de hadde for høye arbeidsinntekter til å kunne få slik pensjon. Stangeland ble ved Høyesteretts dom 23. april 2012 frifunnet.
 
Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstetatsadvokat Tarjei Istad, 23 29 12 98 / 996 24 976