- Påtalemyndigheten har gjort en grundig vurdering av dommen og har kommet til at den ikke vil bli anket, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i ØKOKRIM.

ØKOKRIM startet etterforsking på bakgrunn av en anmeldelse fra Finanstilsynet. I forkant av dette hadde Oslo Børs varslet Finanstilsynet om mistenkelige handler i Next Biometrics Group ASA.

Kontaktperson hos ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Marianne Bender, telefon +47 90 20 43 00