Konferansen åpnes av justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Deltagere fra Økokrim er:

  • Pål K. Lønseth, sjef for Økokrim
  • Sven Arild Damslora, leder for Enheten for finansiell etterretning
  • Trude Stanghelle, fung. leder for Avd. 2 (bedrageri og korrupsjon)
  • Håvard Kampen, leder for hvitvaskingsteamet
  • Esben Kyhring, leder for korrupsjonsteamet

Program og påmelding: antikorrupsjonskonferansen.no/2021