ØKOKRIM understreker i en ny fagbok at det ikke finnes noe annet kriminalitetsområde der forholdet mellom lovbruddenes alvor og straffereaksjonene er mindre sammenfallende enn innenfor arbeidsmiljøkriminalitet. Samtidig er hensynet til allmennprevensjon stort på området.

Boken er den første samlede fremstillingen av emnet, rettet mot politi, påtalemyndighet, Arbeidstilsynet og ikke minst arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene. Strengere straffer, skadeforbyggende tiltak, effektiv straffeforfølgning og mer samarbeid er noen av tiltakene som foreslås. Men det er viktig at det er de grove og prinsipielle sakene som blir strafferettslig forfulgt.

Kontaktperson: førstestatsadvokat i ØKOKRIM, Hans Tore Høviskeland, tlf 916 46 013.